Patienten i fokus

Patienten er udgangspunkt for alt, hvad vi laver hos AbbVie. Ingen kender patientens hverdag og udfordringer bedre end patienten selv. Derfor er patientforeningerne vigtige samarbejdspartnere for os. Vi værdsætter samarbejdet og tror på, at vi sammen kan udvikle sundhedsløsninger, der kan forbedre patientens liv og sundhed. 

Når vi samarbejder med en patientforening, gør vi det med et fælles mål: At skabe værdi for patienterne.

SAMARBEJDE SKAL SKABE FÆLLES VÆRDI

Når vi samarbejder med en patientforening, gør vi det med et fælles mål: At skabe værdi for patienterne. Vi ved, at vi hos AbbVie ikke kan løse patienternes udfordringer alene. Vi har brug for hjælp. For vi ved ikke nødvendigvis selv, hvad løsningen på udfordringerne er. Men hvis vi lytter til hinanden, er der en chance for, at vi sammen finder løsningen. Derfor tager et samarbejde mellem en patientforening og AbbVie udgangspunkt i et fælles mål og bygger på gensidig respekt, integritet og gennemsigtighed.

SÅDAN SAMARBEJDER VI

For os handler samarbejde ikke alene om, at vi yder økonomisk støtte til projekter.  Vi har også viden og netværk, som vi glædeligt deler med patientforeningerne. Så når vi samarbejder med en patientforening, trækker vi i arbejdstøjet. Vi vil gerne være med til at løfte og synliggøre den værdifulde indsats, som patientforeningerne hver dag yder for patienter og deres pårørende – både i forhold til at forstå og håndtere en sygdom og til at skabe større forståelse i omverdenen. Samtidig styrker samarbejdet vores forskning og udvikling. Relationen til foreningerne giver os ny værdifuld viden om patienters oplevelser med deres sygdom og de udfordringer, de møder i hverdagen. 


Trine Bremer Langkow, Bestyrelsesformand, Patientforeningen HS Danmark

SAMARBEJDE MED PATIENTFORENINGEN HS

Patientforeninen HS er en af de patientforeninger, vi samarbejder med. Samarbejdet har åbnet vores øjne for udfordringerne iHS-patienters liv og hverdag.

Trine Bremer Langkow,

Bestyrelsesformand, Patientforeningen HS Danmark udtaler:

Da jeg fik stillet min diagnose var det en kæmpe, kæmpe lettelse Jeg tudbrølede, da jeg fik den stillet inde på Roskilde Hospital. Det var fantastisk at vide, at det var faktisk ikke fordi jeg var helt unormal, det var en sygdom og der var en diagnose på det.

 


EKSEMPLER PÅ SAMARBEJDSPROJEKTER

Vi samarbejder bl.a. med patientforeninger om at:

EksamplerSamarbejdesprojekter

PATIENTFORENINGER VI SAMARBEJDER MED

Vi samarbejder bredt og på mange forskellige måder med patientforeninger indenfor vores kompetenceområder. Her kan du finde samarbejdsaftalerne på de projekter, vi aktuelt kører med patientforeninger.

ListerLogo2

Samarbejds-

aftaler med

patientforeninger

Se dem her »


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?