Skip to main content

Samarbejde og partnerskaber

For at kende og forstå patientens daglige udfordringer og bekymringer arbejder vi tæt sammen med de mennesker, som hver dag møder og tager hånd om patienten. 

Meningsfyldt samarbejde

Alt det, vi laver i AbbVie, centrerer sig om patienten, og den situation patienten befinder sig i. Ethvert patientforløb er forskelligt og behov kan variere betydeligt fra person til person. For bedre at forstå patienten indgår AbbVie løbende i relevante samarbejder og partnerskaber med de mennesker, der kender patienten bedst, fx patient- og pårørendeforeninger, som bibringer afgørende viden og indsigt i vores arbejde med at udvikle innovative sundhedsløsninger af højeste kvalitet. 

Herunder kan du se, hvem vi samarbejder med, og de samarbejdsaftaler, vi har indgået.

Sygeplejesker, læger og hospitaler

At blive ramt af sygdom kan skabe forvirring, nervøsitet og utryghed. På hospitaler og sundhedshuse møder sygeplejesker og læger hver dag patientens bekymringer og svære spørgsmål. AbbVie samarbejder med sundhedsvæsnets aktører for at få indsigt i sundhedspersonalets unikke og vitale viden om patienten men også for at understøtte og hjælpe sygeplejesker og læger i deres møde med patienterne. 

Patientforeninger og interesseorganisationer

Danmarks mange patientforeninger gør et kæmpe arbejde med at støtte patienter med alvorlig sygdom, udbrede kendskabet til den pågældende sygdom samt skabe netværk patienterne imellem. Når vi indgår et samarbejde med en patientforening, er målet altid at skabe en bedre forståelse for patientens behandling igennem gensidig vidensdeling. På den måde, bliver patienten klogere på sin sygdom, og vi bliver klogere på patienten.