Partnerskab for Bæredygtig Sundhed

AbbVie har mange års erfaring med at hjælpe kroniske patienter. Det har givet os en indsigt i de behov og udfordringer, som mange kronikere har. Den viden ville vi gerne dele for at nytænke og implementere bæredygtige løsninger for kroniske patienter. Derfor inviterede vi en bred skare af aktører på tværs af fag og sektorer til i fællesskab at udvikle et løsningskatalog for kroniske patienter. Se, hvordan det gik.

PARTNERSKAB OM KRONISKE SYGDOMME

HVORFOR PARTNERSKAB OM KRONISKE SYGDOMME?

Ifølge Sundhedsstyrelsen har cirka 35 pct. af den voksne befolkning en kronisk sygdom. I 2010 viste tal fra Danske Regioner, at over 10 milliarder kroner om året går til behandling af de fire største kroniske patientgrupper med diabetes, KOL, gigt og hjerteproblemer. Oven i er det dyrt for sundhedsvæsenet, når patienter er langtidssygemeldte i lange udredningsforløb, eller når de helt mister arbejdsevnen og kommer på førtidspension. 

Partnerskab for Bæredygtig Sundhed udsprang af dette pres på sundhedsvæsenet. Partnerskabet blev til i december 2013, og allerede ved Folkemødet 2014 lancerede vi et katalog med 9 forslag til bæredygtige løsninger for kroniske patienter. 

HVEM VAR MED I PARTNERSKABET?

Målet med partnerskabet var klart fra starten: Vi skulle på baggrund af input fra danske og internationale forskere diskutere og udvikle idéer til bæredygtige sundhedsløsninger. Til det samlede vi deltagere fra Folketinget, regioner, kommuner, patientforeninger, forskningsinstitutioner, fagbevægelsen, faglige selskaber og private virksomheder, specifikt: 


HVEM VAR MED I PARTNERSKABET?

 • Venstre, Folketinget
 • Dansk Folkeparti, Folketinget
 • Danske Regioner
 • Parkinsonforeningen
 • Colitis-Crohn Foreningen
 • Morbus Bechterew Foreningen
 • ForeningeN Unge med Gigt
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Sygeplejeråd
 • FOA
 • Astma-Allergi Danmark
 • Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Region Midtjylland
 • Københavns Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Odense Kommune
 • Køge Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Falck Healthcare
 • Health Navigator

Vi afholdt tre møder med fokus på følgende:

Hvordan udredning, intervention og samlet behandlingsforløb påvirker patienternes livskvalitet, sociale liv, arbejdsevne, mulighed for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet – og endelig: den totaløkonomiske effekt af behandlingen.

Efterfølgende holdt vi en workshop, hvor partnerskabsdeltagerne blev bedt om at udvikle konkrete projektforslag til løsninger for kroniske patienter. 

VÆRDIEN AF PARTNERSKABET

Det tværfaglige Partnerskab for Bæredygtig Sundhed har i den grad vist værdien af at samle aktører på tværs af sektorer og fag. Partnerskabet har åbnet nye perspektiver og kan forhåbentlig også åbne for nye initiativer. Løsningskataloget er tænkt som en grobund for sådanne nye initiativer. Det er håbet, at løsningerne vinder udbredelse og bliver omsat til konkrete projekter.  Til gavn for kroniske patienter og for samfundsøkonomien.

 


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?