Partnerskaber på tværs

Hos AbbVie tror vi på, at vi finder den bedste løsning på en sundhedsudfordring, når vi indgår i tværfaglige partnerskaber. Derfor inviterer vi patientforeninger, sundhedspersonale, beslutningstagere og andre relevante interessenter med om bordet, så vi sammen kan udvikle værdibaserede, bæredygtige sundhedsløsninger. Partnerskabstanken har resulteret i mange innovative løsninger af høj kvalitet.

Hos AbbVie tror vi på, at vi finder den bedste løsning på en sundhedsudfordring, når vi indgår i tværfaglige partnerskaber.

HVORFOR ET PARTNERSKAB?

AbbVie har lang erfaring med at etablere ligeværdige partnerskaber på tværs af offentlige og private sektorer. Vi ved, at vi ved at lytte til og inddrage andre får et bredere perspektiv på de sundhedsmæssige udfordringer. Vi stiller vores egne ressourcer og erfaringer til rådighed og deler vores viden med interessenter. For vi tror på, at vi i partnerskab med relevante interessenter på tværs af fag og ekspertise kan udvikle innovative løsninger af høj kvalitet. 

HVEM INDGÅR VI I PARTNERSKAB MED?

Enhver, der kan bidrage med relevant viden inden for sundhedsområdet, er en mulig partner for AbbVie. Derfor indgår vi i partnerskab med vidt forskellige interessenter. Til fælles er ønsket om at udvikle innovative sundhedsløsninger, så vi sammen kan forme et værdibaseret og bæredygtigt sundhedsvæsen.


Målet for ethvert partnerskab er at hjælpe patienter med at forbedre deres liv og sundhed.

HVAD ER MÅLET FOR ET PARTNERSKAB?

Målet for ethvert partnerskab er at hjælpe patienter med at forbedre deres liv og sundhed. Alt, hvad vi gør, starter med patienten. Vi stiller 3 spørgsmål: 

1. Hvorfor opfyldes patienternes behov ikke i øjeblikket? 

2. Hvordan kan vi forbedre deres behandlingsmuligheder? 

3. Hvordan kan vi arbejde mod bedre resultater?

Ved at tage udgangspunkt i patienternes behov ved vi hvilke kompetencer, vi har brug for at inddrage i et partnerskab for at kunne give patienterne de bedst mulige sundhedsløsninger. 

Vi indgår i partnerskab med vidt forskellige interessenter.

Vi indgår fx i partnerskab med: 

 • Forskere
 • Sundhedspersonale
 • Biotekvirksomheder
 • Medicinalvirksomheder
 • Patientforeninger
 • Regioner
 • Kommuner
 • Fagbevægelser
 • Faglige selskaber
 • Private virksomheder
 • Beslutningstagere

Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?