Samarbejdsaftaler med hospitaler


Århus Universitetshospital

Donationskontrakt - Ora Sure Quick tests 2017

Donation - Ultralydsudstyr til dermatologisk afdeling 2017

Aarhus Universitetshospital - OraSure


Bispebjerg hospital

Donationskontrakt - Ultralydssystem

Donationskontrakt BBH Kvalitetssikringsprojekt

Donationskontrakt - Kvalitetssikringsprojekt - Structuralized Parkinson Approach (SPA)


Glostrup hospital

Donation - Klinik for Bevægeforstyrelser


Herlev Hospital

Donation - Herlev Hospital - Fibroscanner - 2018

Donationsaftale Herlev Hospital - Gastroenheden -  2019 


Hvidovre Hospital

Elimination af HCV i Danmark 2017


KØGE SYGEHUS

Donation - Køge Sygehus - fibroscanner


Odense Universitetshospital

Odense Universitets Hospital - Ultralydsudstyr Donation

Donationskontrakt - Lokalt kvalitets projekt 2017

Donationskontrakt - Projekt om betydningen af comorbiditet ved CLL 2017


Rigshospitalet


Roskilde Sygehus

Donationskontrakt - Kvalitetsikringsprojekt 2017


Sjællands Universets Hospital

Donationsaftale Sjællands Universitetshospital Køge - Anmeldelse


Sygehus Lillebælt Kolding


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?