Arbejde hos AbbVie

AbbVie vil være Danmarks bedste arbejdsplads. Vi ansætter derfor kun Danmarks bedste medarbejdere. Hvad du har lavet, og hvilken uddannelse du har, betyder mindre for os, end hvad du kan, og hvem du er. Vi er ambitiøse og engagerede ildsjæle med vidt forskellige baggrunde. Vi arbejder i tværfaglige teams og har det sjovt, mens vi arbejder fokuseret for vores fælles mål: At forbedre patienters liv og sundhed. Mød nogle af vores kolleger her.

At arbejde i AbbVie

VI ARBEJDER PÅ TVÆRS AF FAGENE

Hos AbbVie arbejder vi i brand teams, der samler de relevante kompetencer på tværs af afdelingerne. Marketing, Medical og Market Acces arbejder tæt sammen med Patient Relation Managers, Produktspecialister og Projektkoordinatorer i teams inden for hvert af vores fokusområder. Vi tror nemlig på, at vi hjælper patienterne bedst, når vi bringer de bedste hoveder sammen til at udvikle de bedste løsninger på en udfordring.  

 


MØD ABBVIE MEDARBEJDERE

abbvie_medarbejderEsben

Esben

GOVERNMENT AFFAIRS MANAGER

Esben Dahl Sørensen, 32 år

Har arbejdet i AbbVie i halvandet år, før da som public affairs-seniorrådgiver i kommunikationsburauet Advice

"AbbVie er som lægemiddelvirksomhed en del af det sundhedspolitiske økosystem. Derfor samarbejder jeg med politikere, embedsmænd, behandlere og patienter med at finde løsninger på nogle af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen står overfor." 

 

abbvie_medarbejderAnne

Anne

BRAND TEAM LEADER

Anne Gæmelke, 32 år

Har arbejdet i AbbVie i 4 år, før da på Christiansborg og i Europaparlamentet

Uddannet cand.scient.pol

"Jeg driver og leder den strategiske planlægning i reumatologien. Jeg samarbejder med mit fantastiske team om at facilitere og udvikle projekter, arrangere møder og faglige aktiviteter i samarbejde med læger, sygeplejersker, patientforeninger og beslutningstagere, så vi i fællesskab kan udvikle sundhedsvæsenet til glæde for patienter og sundhedsprofessionelle."

abbvie_medarbejderOle

Ole

SENIOR MARKET ACCESS MANAGER

Ole Henriksen, 48 år

Har arbejdet for AbbVie i 3 år, før da som sundhedsøkonom i bl.a. Sundhedsstyrelsen og Europakommissionen

"Jeg arbejder for at få vores lægemidler hurtigst muligt ud til patienterne. Derfor arbejder jeg med at få lavet ansøgninger til Medicinrådet for vores mange nye produkter. Sideløbende udvikler jeg sundhedsøkonomiske modeller på effekten af behandlingen og ændringer i livskvalitet for patienten ved brug af lægemidlerne, særligt i de danske registre."

 

abbvie_medarbejdereSus

Susanne

PRODUKTSPECIALIST 

Susanne Fog Pedersen, 63 år

Har arbejdet i AbbVie i 11 år og 31 år i branchen

Uddannet laborant (det man i dag kalder bioanalytiker) 

"Jeg har kontakten til læger og sygeplejersker inden for reumatologien. Mit arbejde er ofte opsøgende med møder på klinikker og deltagelse i kongresser. Jeg er med i projektsamarbejder med specialisterne, ofte på tværs af flere sygdomsområder, fordi vores produkt bruges i flere specialer."

abbvie_medarbejderRama

Rama

PATIENT RELATION MANAGER 

Rama Pryce, 44 år

Har arbejdet i AbbVie i 5 år, før da for Team Danmark

Uddannet cand.com og tidligere elitefægter på landsholdet

"Jeg arbejder tæt sammen med patientforeninger om at udvikle kampagner, der styrker patienternes muligheder for at leve et liv med en kronisk sygdom. Patientforeningerne er vigtige samarbejdspartnere og stakeholders for os, fordi de ved, hvordan man navigerer i livet som kronisk syg. Sammen arbejder vi tværfagligt for at forbedre patienters liv og sundhed."

abbvie_medarbejderUlla

Ulla

MEDICAL AFFAIRS MANAGER

Ulla Grønager, 45 år

Har arbejdet i AbbVie i 5 år og 13 år i branchen. Uddannet læge

"Mit primære fokus er at sikre, at danske sundhedspersoner har opdateret viden om sygdomsområder og behandlinger, således at alle patienter får adgang til den bedste behandling, uanset hvor de er i landet. Jeg arbejder derfor med danske læger og øvrigt sundhedspersonale til møder eller efteruddannelse for at diskutere, hvordan forskningsresultater og behandlingsvejledninger fra ind- og udland når ud til de danske behandlingssteder – og dermed til patienterne."


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?