Medinddragelse af patienter forudsætning for kvalitet

Diskussion om styring af effektivitet i sundhedsvæsenet bevæger sig i denne tid fra et produktivitetskrav, som fokuserer på aktivitet, til et oplæg om at blive mere fokuseret på, hvilken kvalitet aktiviteten skaber. Det er vores holdning, at et stærkt, kvalitetsdrevet sundhedsvæsen kræver medinddragelse af patienter.

Målet for et kvalitetsdrevet sundhedsvæsen i et velfærdssamfund som det danske må være optimalt behandlede patienter. Det lader vi lige stå et øjeblik. For hvad er optimal behandling, og hvem kan afgøre, hvad optimal behandling er? Vi mener, at patientens selvoplevede sygdom er lige så vigtigt input som kliniske målepunkter i den diskussion. 

Medinddragelse af patienter forudsætning for kvalitet

Indsamling og brug af patientens egne oplevelser

Måske er der i grunden ikke den store uenighed om det. Måske ligger den største udfordring i at systematisere definition og indsamling af patientens egne oplevelser. Der er allerede taget hul på denne diskussion i regi af det begyndende fokus på PROM (patient reported outcome measures). Spørgsmålet er, om vi er dygtige nok til at gøre det nemt for både patient og behandler at få PROM ind i beslutningsgrundlaget ? Fokuserer vi nok på at integrere PROM i de kliniske kvalitetsdatabaser på linie med de videnskabeligt validerede målepunkter, som klinikerne føler sig komfortable med?

Effektiv medicin er ofte et vigtigt middel til optimal behandling. Men medicin er ikke svaret på alt i den sammenhæng. Hvis vi ikke inddrager patientens egen oplevelse af sygdom og helbred, så tages beslutning på det halve grundlag.

 

Skriv til os hvad du mener til: mail.dk@abbvie.com

 

16-06-2017


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?