Har vi råd til at lade være?

Det spørgsmål, der ofte stilles i disse år er, hvordan vi får råd til nye innovative behandlinger i fremtiden. Vi mener ikke, at vi stiller det rigtige spørgsmål. Tværtimod må man spørge sig selv: Har vi råd til at lade være?

Det er godt, at der fra alle hold er fokus på, hvordan vi skaber mest sundhed for de penge vi som samfund investerer. Men der er en tendens til, at fokus ligger på kortfristede budgetbesparelser, istedet for på mere bæredygtige, langvarige forbedringer, der tager udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for patienterne og samfundet. Fokus bør flyttes over på at optimere de samlede systemomkostninger. 

Hvordan får vi råd til nye innovative behandlinger i fremtiden

Nye behandlinger til hepatitis C

Et eksempel er de nye behandlinger til hepatitis C, som blev introduceret i 2014-2015. De tidligere standardbehandlinger varede op til 48 uger, injektion på ambulatorierne hver 4. uge, og væsentlige bivirkninger, som ofte gjorde patienterne ude af stand til at arbejde, mens de var i behandling. Og oveni det, var det kun omkring halvdelen af patienterne der havde effekt af behandlingen.  De nye behandlinger er på 8-12 uger, med væsentlig færre bivirkninger, og over 90% af patienterne har effekt af behandlingerne, som iøvrigt kan tages hjemme af patienterne, og ikke kræver nær så mange resourcer på hospitalerne.  Her er det vanskeligt at ignorere de effektiviserings muligheder denne innovation i behandling lægger op til, hvis vi anlægger et holistisk syn på sundhedssystemet for at vurdere muligheder for effektivitet.

Samfundsbesparelser på den længere bane

Skotland er et godt eksempel på, hvorledes sundhedsmyndighederne har udnyttet de muligheder innovationen i hepatitis C behandlingen har givet for at eliminere sygdommen. Her har man ikke blot set på behandling af sygdommen, men på hvorledes opsporing, diagnosticering, behandling og forebyggelse sættes i system ved at få alle sektorer til at arbejde sammen om et fælles mål. Og hvor man er godt på vej til lykkes med at få nedbragt udbredelsen af sygdommen, og dermed også opnå samfundsbesparelser på den længere bane. 

Investering i innovation

Innovation fører til mere effektiv behandling. Effektivitet i behandling måles både i forhold til hvilken kvalitet patienterne oplever, men også  i forhold til muligheder for en mere smidig tilrettelæggelse af arbejdsgange, som vil have betydning i et samfundsøkonomisk perspektiv. Det er en mere effektiv udnyttelse af resourcer. Kontinuerligt fokus, og forskning i fremskridt i behandlingerne er afgørende redskaber for at skabe bedre overlevelse og forbedret livskvalitet for os alle. Men hvis vi skal skabe de bedste forløb og forhold for patienterne, skal det følges af en villighed til at investere i innovation og de forbedringer den kan skabe.

Hvis det skal lykkes, må alle interessenter inddrages i arbejdet om et fælles mål. Vi vil gerne bidrage til at sikre bæredygtighed i sundhedssystemerne og holde omkostningerne gennem forbedret effektivitet på tværs af hele sundhedssystemet. Det kan bl.a. ske ved at dele bedste eksempler på hvordan det er lykkedes andre steder i verden. Som eksemplet med Skotland og hepatitis C behandling.

Skriv til os hvad du mener til: mail.dk@abbvie.com


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?