Værdien af den gode arbejdsplads

AbbVie Danmark er netop af Great Place to Work Instituttet kåret som Danmarks bedste arbejdsplads i kategorien små til mellemstore virksomheder. Det er vi stolte af, det er resultatet af en daglig fokuseret indsats, både blandt ledere og medarbejdere.

Vi ligger på en tilfredshedsscore på 99% når det gælder Work/Life balance. Når tøjfrøen hænger på døren eller står på bordet, betyder det, at man ikke må forstyrres, fordi man har brug for ro til at koncentrere sig om en opgave.

Vi har deltaget i undersøgelsen siden 2006 og har siden 2011 ligget på listen over Top 10 bedste arbejdspladser i Danmark. Men hvert år, når resultaterne kommer, så giver det også anledning til refleksion over, HVORFOR vi hver dag allesammen har et øje på at være en god arbejdsplads, og  ikke mindst HVAD der skaber den gode arbejdsplads.

I de netop offentliggjorte resultater ligger vi på et Trust Index på 99%. På spørgsmålet ”Alt i alt synes jeg det er en god arbejdsplads” sætter 99% af medarbejderne kryds i ”I høj grad”. Vi ligger på en tilfredshedsscore på 99% når det gælder work/life balance. Men udover at vi alle er glade for vores arbejdsplads, hvad betyder det så forretningsmæssigt?

Stærk kultur i tider med forandring

Vi står midt i en forandringsproces, idet vilkårene for vores branche er under forandring, og fordi vi ved, at vores produktportefølje vil ændre sig markant over de næste 3-5 år. Det betyder, at vi som organisation skal tilpasse vores kompetencer, og at vi kommer til at arbejde sammen på nye måder.

Det stiller krav til en organisation med så stærk en kultur som vores, men det er samtidig også her, vi skal stå vores prøve: Kan vi fastholde den høje medarbejdertilfredshed og vil det understøtte arbejdet for at styre virksomheden til forretningsmæssig succes under væsentligt ændrede forudsætninger? En stærk kultur er ikke stærk, hvis den kun kan fastholdes, når alt er, som det plejer at være.

Vi har konstant fokus på, at vi ikke kan læne os tilbage og tro, at det højetilfredsheds niveau ikke kan ændre sig. En organisation er en dynamisk størrelse. Vi er påvirket af både interne og eksterne faktorer, og vi har derfor fokus på, hvordan vi fastholder den stærke og gode virksomhedskultur, samtidig med at vi ikke er blinde for risikoen for at blive selvfede og ikke udvikle os i takt med omverdenen.

Fra tidligere at være ledelsesdrevet, til at det idag i høj grad er medarbejderne selv der tager initiativ til at definere løsninger på udfordringer og bringer konkrete forslag til ledelsen, istedet for at man som medarbejder sætter sig ned og venter på at ledelsen skal komme med en løsning.

Gensidighed er nøgleord

Vores kultur omkring work/life balance er nok det, vi er mest kendt for, men det er kun én del af det, der gør AbbVie til en særlig arbejdsplads.

Kernen ligger i, at det er lykkedes os at skabe en kultur, der bygger på gensidighed: 

Fleksibilitet
Ansvar
Respekt
Tillid
Omsorg

Gensidigheden er ikke alene fra virksomhed til medarbejder, men også medarbejderne imellem. Der er en meget høj grad af ansvarstagen fra medarbejdernes side, som kommer af bevidstheden om, at  arbejdsglæde og den gode arbejdsplads i høj grad starter hos én selv. Der er ingen tvivl om, at denne holdning selvfølgelig kræver stor opbakning fra ledelsens side, men det er også et forhold, som går i ring. Det er i dag i høj grad medarbejderne selv, der tager initiativ til at definere løsninger på udfordringer og bringer konkrete forslag til ledelsen, i stedet for at man som medarbejder sætter sig ned og venter på, at ledelsen skal komme med en løsning. 

Vores kultur bygger på fleksibilitet, tillid, respekt og social accept. Det kommer til udtryk i den måde, vi arbejder sammen på i hverdagen, både internt og eksternt: 

  • Gensidig fleksibilitet i forhold til hvornår og hvor vi arbejder, hvilket giver plads til at få individuelle livsprioriteter til at gå op i højere enhed, samtidig med at det sker med respekt for de behov, virksomheden og i særdeleshed ens team har. Det er ikke fleksibilitet til at arbejde mindre, men fleksibilitet til at tilpasse arbejdsindsatsen rundt om de andre prioriteter, vi hver især har som mennesker
  • Gensidig tillid til at du kan og gør dit bedste, og at du holder hvad du lover. Tillid fra ledelse til medarbejdere, fra medarbejder til ledelse, men også fra medarbejder til medarbejder
  • Gensidig respekt for hinandens kompetencer og forskelligheder. Respekt for, at vi hver især, uanset hvor vi sidder i virksomheden, bidrager med værdifuld viden og indsigt
  • Gensidig social accept af at vi er forskellige steder i vores liv og har forskellige prioriteter, som påvirker, hvordan vi arbejder.

 

abbvie_danmark

Hvad er det der virker?

AbbVie er en organisation af stærkt ambitiøse mennesker. Ambitiøse med den forskel vi gør med vores arbejde for at skabe sundhedsløsninger, der gør en markant forskel for patienter med alvorlige sygdomme, men også ambitiøse med vores liv og karriere.

Udover at de fysiske og belønningsmæssige rammer skal være i orden, så er det i høj grad et konstant og gensidigt refleksivt arbejde med holdninger og adfærd, der er grundlaget for, at vi til stadighed bevarer en stærk kultur, som formår at tilpasse sig de omkringliggende ændringer, uden at de grundlæggende værdier påvirkes. Og gensidighed, gensidighed, gensidighed.

 

 

 


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?