Trivsel på arbejdspladsen forebygger stress

I AbbVie mener vi, at det gælder om at få taget stress i opløbet, inden det bliver til et alvorligt problem. Vi har mange pligtopfyldende medarbejdere, der gerne vil gøre en forskel. De kan nemt blive overengagerede samtidig med, at de har teknologisk mulighed for at arbejde mange steder fra og på alle tider af døgnet. Det kan øge risikoen for at få et stresset arbejdsmiljø. Det ønsker VI ikke.  Derfor har vi i over 10 år nu arbejdet med trivsel. Den gang var indsatsen drevet af behovet for at fastholde og tiltrække medarbejdere, men med årene har det vist sig, at vores fokus på trivsel også forebygger stress og minimerer sygefravær.

Den lille tøjfrø bliver brugt for at signalere at man ikke må forstyrres, fordi man har brug for ro til at koncentrere sig om en opgave.

Kernen i vores indsats er, at 

Vi har skabt et rum, hvor det er helt OK at tale åbent om stress – det handler om tillid

Vi giver alle medarbejdere redskaber til at skabe en god livsbalance

Vi har skabt en kultur, hvor vi drager omsorg for hinanden og er opmærksomme på, hvis en kollega ikke trives

Stress-forebyggelse er en fælles udfordring

Det er vores opfattelse, at forebyggelse af stress er en fælles udfordring. Det, at kunne gå til sin leder og fortælle, at det hele er ved at vælte, kræver en kultur, der inviterer til det. Det er også vigtigt, at lederne er trænede i at identificere, hvornår en medarbejder er på vej ned ad stresstrappen. Det har vi haft fokus på gennem de senere års interne lederudvikling, ligesom alle medarbejdere er på kursus i selvledelse, når de starter i AbbVie. Det giver den enkelte indsigt i, hvordan man selv typisk reagerer, når presset begynder at blive for stort. Det har også givet et fælles sprog og en forventning om, at vi passer på hinanden og siger til, såfremt der er en kollega, hvis trivsel vi er bekymrede for. 

stress500

Menneske i balance er også en bedre medarbejder

Vi ser ikke på arbejdsliv og privatliv som to modpoler. Tværtimod er vi overbeviste om, at et menneske i balance også er en bedre medarbejder, så det betaler sig at investere i trivsel og forebyggelse af stress. I en high performance-kultur som vores, hvor medarbejderne er ambitiøse og drevet af passion og højt engagement, tror vi på, at balance skal findes ved at lære at navigere i det hele liv. Vi tilbyder fleksibilitet til, hvordan man tilrettelægger sin arbejdsdag og sit arbejdsliv, og redskaber der hjælper den enkelte til at være effektiv med den tid, man investerer i sit job og sin karriere. Og så er der fokus på betydningen af at huske at restituere, når man har været igennem en særligt presset periode.

Fokus på trivsel har også en positiv effekt på produktivitet

Sker det alligevel, at en medarbejder går ned med stress, og det sker også for os, selvom det heldigvis er sjældent, så har vi redskaber til at hjælpe vedkommende igennem forløbet og tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi har haft en utrolig positiv effekt af vores tiltag, ikke alene i forholdet til medarbejderne, men også forretningsmæssigt: Vi har et sygefravær på under 2%, og 99% af vores medarbejdere giver i undersøgelser udtryk for, at de bliver opfordret til at have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Samtidig har fokus på trivsel haft en effekt på vores produktivitet.

 

Skriv til os hvad du mener til: mail.dk@abbvie.com


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?