Oplæg fra Medicinrådet uklart når det gælder implementering

Medincinrådets oplæg til arbejdsmetoden er nu sendt i høring. Der er sket meget hen over sommeren, og heldigvis er der tydelige tegn på, at man har taget en del af den kritik til sig, som blev rettet mod de tidlige oplæg, og viser gode hensigter til at være villig til at lytte.

D er er lagt op til at Medicinforum bliver et supplement til Medicinrådet, men det er uklart hvordan snitfladerne bliver mellem Medicinråd – Medicinforum – Regionerne

Der er dog stadig et stykke vej til et oplæg, hvor man kan nikke til, at regeringens 7 principper for prioritering indenfor sundhedsvæsenet er opfyldt:

1. Faglighed
2. Uafhængighed
3. Geografisk lighed
4. Åbenhed
5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin
6. Mere sundhed for pengene
7. Adgang til behandling

Kilde: www.sum.dk

I AbbVie er vi, efter nærlæsning af høringsoplægget, i særlig grad bekymrede for, at det stadig er endog meget uklart, hvordan Medicinrådet har tænkt sig at håndtere implementering af rådets beslutninger. Vi mener, uklarhederne udfordrer ambitionerne om geografisk lighed, adgang til behandling og ibrugtagning af ny, effektiv medicin.

Uklar proces for implementering

Hvor Medicinrådets høringsoplæg på mange punkter har skabt klarhed over, hvordan rådet skal arbejde med vurdering af nye lægemidler, så er det uklart, hvad der sker, når rådets beslutning skal implementeres i den kliniske praksis. Vi savner især svar på nedenstående spørgsmål:

  1. Hvad sker der, når et lægemiddel har fået status af standardbehandling efter proces i Medicinrådet. Er der så øjeblikkeligt åben adgang over hele landet, eller skal beslutningen herefter behandles i de enkelte regioner, som vi ser det i dag med beslutninger fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)? Hvem sikrer den nationale udrulning, så implementering sker med lige adgang til behandlingen, uanset hvor i landet man bor? Vi ved, at der i,dag kan være mange måneders forskel på, hvor lang tid de enkelte regioner er om at implementere behandlingsvejledninger fra RADS, fra uger til op mod et år.
  2. Hvad sker der, når et lægemiddel har været i proces i Medicinrådet og derefter skal indgå i en revurdering af behandlingsretningslinierne i RADS fagudvalg? Har man til hensigt at justere processerne for Medicinrådet og RADS, så de tidsmæssigt ikke skaber yderligere forsinkelser i adgangen til ny, effektiv behandling? Eller kan den nye behandling tages i brug, mens man venter på RADS fagudvalgs behandling?
  3. Hvad sker der, hvis et lægemiddel ikke godkendes til standardbehandling af Medicinrådet, men der stadig er patienter, som kan have gavn af den pågældende behandling? Vil det være op til den behandlende læge? Skal lægen søge godkendelse, og i givet fald hos hvem? Medicinforum, eller? Og ikke mindst, hvordan håndteres dette budgetmæssigt? Vi har før påpeget, at hvis der ikke skabes budgetmæssigt grundlag, som ikke belaster den behandlende afdeling, vil det gå udover lighed i adgang til behandling og hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin.

Ny brik i spillet om patientens adgang til behandling

Med Hanne Rolighed som formand blev det nye Medicinforum lanceret hen over sommeren. Der er lagt op til, at Medicinforum bliver et supplement til Medicinrådet, men det er uklart, hvordan snitfladerne bliver mellem Medicinråd – Medicinforum – Regionerne. Hvor man har forsøgt at åbne op for input fra alle interessenter i forhold til Medicinrådet, så er det uklart, hvem der giver input til Medicinforums arbejde. Vi kan kun opfordre til, at der også for Medicinforum arbejdes for at skabe åbenhed og gennemsigtighed i  proces og beslutningsgange. Og at  Medicinforum bliver det værktøj, der sikrer smidig implementering af Medicinrådets beslutninger i alle regioner, så der ikke fortsat skal være geografisk ulighed i, hvor hurtigt man som patient har adgang til ny effektiv behandling.

Læs også Medicinrådet - risiko for at bryde de 7 principper


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?