Medicinrådet – risiko for at bryde de 7 principper

 hurtig ibrugtagning af ny effektiv medicin

Regeringen vedtog i foråret 2016, at det fremtidige regionale-statslige samarbejde om prioritering indenfor sundhedsvæsenet skal bygge på følgende syv principper:

1. Faglighed
2. Uafhængighed
3. Geografisk lighed
4. Åbenhed
5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin
6. Mere sundhed for pengene
7. Adgang til behandling

Kilde: www.sum.dk

Danske Regioner har vedtaget en revideret model til Medicinråd. Den reviderede model har taget højde for visse udfordringer med modellen. Men andre forbliver uløste. Forslaget risikerer at gå imod flere af principperne for prioritering af medicin. Mest markant er risikoen for at bryde princippet om hurtig ibrugtagning af ny effektiv medicin. 

Om vi ender i en situation, hvor principperne brydes, afhænger af hvordan modellen og ikke mindst metoderne bliver udformet. Det er derfor vigtigt at få taget en dialog om, hvordan vi kan minimere risici i udformningen af modellen. 

Brud med hurtig ibrugtagning af ny effektiv medicin

Det er allerede blevet fremhævet en del gange i debatten, at adgangen til nye lægemidler vil blive forsinket med det nye prioriteringsråd. Generelt set mener vi, at Danske Regioners nuværende ambition om en tidshorisont på 3-4 måneder for en afgørelse er relativ optimistisk, når man ser på, hvor lang tid de tilsvarende processer tager i udlandet. Desuden kan det også forsinke adgangen til lægemidler markant, at man ikke har planlagt en dialog mellem leverandør og medicinråd før, der er givet såkaldt ”positive opinion” ved EMA. 

Den manglende tidlige dialog mellem Medicinråd, klinikere, industri og patienter forud for en ansøgning vil gøre det yderst vanskeligt at blive enige om et lægemiddels værdi, og dermed forsinke adgangen for patienterne yderligere. Samtidig er det afgørende, at man som virksomheder kan opretholde fortrolighed omkring visse data versus den fornødne gennemsigtighed i et nyt Medicinråd.

Brud med uafhængigheden - manglende armslængdeprincip

Danske Regioner har gjort en del ud af at understrege det armslængdeprincip, som politikerne vil have til det nye prioriteringsråd. Danske Regioner vil udelukkende skulle udforme kommissoriet for efterfølgende at lade Medicinrådet arbejde selvstændigt i en uafhængig proces, sådan at budgethensyn ikke influerer på den objektive vurdering af lægemidlet. Men vi mener, at der kan stilles eftertrykkeligt spørgsmålstegn ved, om der i virkeligheden er armslængde mellem de budgetansvarlige embedsmænd og Medicinrådet. En optælling af de planlagte repræsentationer i Medicinrådet viser, at 10 ud af 20 medlemmer vil have en form for regionalt budgetansvar. Dermed bryder Danske Regioner med deres eget, i øvrigt ganske fornuftige, princip om armslængde, som man for øvrigt vægter meget højt i lignende modeller som fx IQWIQ i Tyskland og NICE i England. 

Brud med adgang til behandling – mulighed for Individuel behandling 

Med den reviderede model til Medicinråd blev det understreget af Danske Regioner, at de havde sikret lægernes frie ordinationsret. Den menes opretholdt ved, at lægerne kan afvige fra standardbehandlingen grundet bivirkninger eller lignende. Denne mulighed er dog ingenting værd, hvis ikke den følges op af finansiering. 

Flere regioner har i dag den praksis, at lægerne godt kan afvige fra standardbehandlingen, men de skal selv finansiere dette valg. Fri ordinationsret på papiret, men ikke i virkeligheden. Dette kan skabe en risiko for, at der skabes situationer, hvor personer, der har råd til det, selv vil finansiere en medicinsk behandling.  

Denne ulige adgang er et historisk brud med måden vi traditionelt set tilbyder sundhedsydelser på i Danmark. Der kan blive skabt et A- og et B-hold i de situationer, hvor et produkt ikke bliver anbefalet som standardbehandling, men hvor visse patienter alligevel har medicinsk værdi af behandlingen og dermed vil købe den for egne penge. Der vil naturligvis også altid være nogen, der ikke selv har råd til at købe den dyre medicin, og dermed vil det de facto være din pengepung, der i sidste ende er afgørende for, hvilken behandling du kan få. 

 


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?