Medicinrådet er igang – endnu ikke klarhed over konsekvenser

Medicinrådet har officielt startet sit arbejde 1. januar 2017. I forhold til det oprindelige oplæg fra Danske Regioners side, er der heldigvis skabt klarhed på en række områder. 

Geografisk lighed betyder, at alle patienter skal have lige adgang til den samme behandling, uanset hvor i landet de bor.

Men der er stadig et antal punkter, især omkring implementering, hvor vi er bekymrede for, om Danske Regioner lever op til Folketingets vedtagne principper for prioritering:

1. Faglighed
2. Uafhængighed
3. Geografisk lighed
4. Åbenhed
5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin
6. Mere sundhed for pengene
7. Adgang til behandling

Kilde: www.sum.dk

Hvordan sikres den geografiske lighed?

Geografisk lighed betyder, at alle patienter skal have lige adgang til den samme behandling, uanset hvor i landet de bor. Det er det tredje princip for prioritering i sundhedsvæsenet vedtaget af Folketinget. 

I forhold til det tidligere RADS system, har vi set, hvor ulige RADS retningslinier på forskellige terapiområder blev implementeret på tværs af landet. Det har betydet, at afhængig af hvor i landet man bor, kunne der være op til 1 års forskel på, hvornår man fik adgang til den behandling, som RADS fagudvalg havde anbefalet i retningslinierne. Hvordan vil regionerne modvirke dette og sikre den geografiske lighed i den nye virkelighed med Medicinrådet?

Ifølge formandskabet for Medicinrådet, skal Medicinforum  være garant for, at behandlinger som ikke er anbefalet til standardbehandling administreres ens i alle landets fem regioner. Hvor der har været stor debat og åbenhed i forhold til Medicinrådet, er det samme desværre ikke gældende for Medicinforum. I skrivende stund er der intet kommet ud om, hvordan Medicinforum vil løfte principperne om åbenhed og geografisk lighed i praksis?

Omkostningsanalyse bryder med principper for gode sundhedsøkonomiske beregninger

Omkostningsanalyse bryder med principper for gode sundhedsøkonomiske beregninger

Mere sundhed for pengene er det 6. princip. Amgros’s omkostningsanalyser afviger markant fra god metode og praksis indenfor sundhedsøkonomi, ved at tage udgangspunkt i en meget kort tidshorisont. Normalt vil relevant tidshorisont for omkostninger og besparelser være 10-30 år, men i Amgros vil man begrænse analyseperioden helt ned til 3 måneder. Det er dybt problematisk, når Amgros forhandler på den baggrund. Det giver ikke mening på områder, hvor effekten først på længere sigt giver besparelser i samfundet. Som eksempel kan nævnes de forebyggende behandlinger, tænk på rygestop, hvor den samlede besparelse for samfundet ligger på en meget længere bane.

Tilsvarende samles der ikke op på langtidseffekter af kurative eller kroniske behandlinger, hverken positive eller negative. Det korte perspektiv rimer alene på kassetænkning, hvor der kun tænkes i ét budgetår ad gangen. Det klinger hult, hvis man alene taler om omkostninger på den korte bane, hvis effekten, og deraf afledt besparelse, er længere om at indfinde sig.

Det giver ikke mere sundhed for pengene.

 

Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?