Et forsøg på at løse kræftgåden

Et ønske om at løse den store udfordring, det er at udvikle nye lægemidler til kræftpatienter, har været drivkraften i en 31-årig karriere med mange bidrag til kræftforskningen 

"Generelt er forskere gådeløsere – de vil gerne finde ud af, hvordan tingene hænger sammen," siger Saul Rosenberg, ph.d., Senior Director for kræftforskningen hos AbbVie. "Det er virkelig hårdt arbejde at finde frem til nye lægemidler. Celler er noget af det mest komplicerede, der findes, især når der er tale om en hel organisme. Når man skal finde ud af, hvordan en celle kan påvirkes selektivt, støder man ind i nogle af de sejeste problemer, man kan forestille sig."

Rosenberg begyndte sin karriere hos AbbVie i starten af 1980'erne. Efter at have taget en grunduddannelse i kemi på Massachusetts Institute of Technology, tog han en ph.d.-grad i organisk kemi på California University i Berkeley. 

Rosenberg slog sig ned i Chicago-området, og 31 år senere har kræftforskningen nydt godt af hans mange bidrag, der har ført til opdagelsen af en lang række kræftmidler. 

Startede på bar bund

Da Rosenberg startede, havde virksomheden endnu ikke fokus på onkologi. Faktisk fik Rosenberg og hans kolleger til opgave at bygge afdelingen for udvikling af lægemidler op fra grunden. 

"Vi skulle være indstillet på at afprøve en masse ting for at finde ud af, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede," siger Rosenberg. Rosenberg syntes, at det var spændende at opbygge noget helt nyt, fordi det gav så mange forskellige udfordringer.

Det er og har altid været en enormt kompleks udfordring for forskerne at knække koden for cancer. Da gruppen blev dannet, var AbbVie og mange andre fra såvel industrien som de højere læreanstalter interesserede i emnet, men man vidste ikke meget om kræftens biologi eller om, hvad der var de rigtige sygdomsmål. 

Da de tidlige lægemiddel kandidate kun havde udvist begrænset kræftbekæmpende aktivitet i kliniske studier, kom der et klarere fokus på forskningsaktiviteterne. "Vi vidste, at det var nødvendigt at finde midler med kraftig, solid aktivitet, så vi ledte efter mål, der var helt afgørende for tumorcellen," siger Rosenberg.

apoptosis

APOPTOSE

Det var på det tidspunkt, at Rosenberg og hans team begyndte at arbejde med apoptosen, dvs. den normale, programmerede celledød. "Alle normale celler dør på et tidspunkt eller udskiftes, når der ikke længere er brug for dem, men kræftceller har udviklet mekanismer til at omgå den proces," fortæller han.

Rosenbergs team besluttede at sætte fokus på en bestemt familie af proteiner, som man ved spiller en rolle for blokering af celledød. I næsten 20 år   har man gjort store fremskridt, der har givet en bedre forståelse af, hvilken rolle disse proteiner spiller med hensyn til at forhindre, at der sker apoptose i kræftceller. 

"Når man starter et program, er det ligesom at bestige et bjerg, hvor man ikke kan se toppen – du ved, det bliver udfordrende, men du ved ikke i hvilken grad," siger Rosenberg. "Nu befinder vi os et rigtig godt sted, hvor vi kan begynde at se på, i hvor vid udstrækning vi faktisk kan hjælpe patienterne." 

Rosenberg har forfattet næsten 140 publikationer i peer-evaluerede tidsskrifter, har holdt indlæg på en lang række internationale videnskabskonferencer og har lagt navn til 28 patenter. I 2015 blev Rosenberg udnævnt til Årets Forsker af AbbVies Community of Science.

Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?