Ingen interesse i at udfordre privatlivets fred

Som en lægemiddelvirksomhed, der forsker i udvikling af innovative sundhedsløsninger indenfor områder med et stort udækket medicinsk behov, følger vi med interesse debatten om anvendelse af sundhedsdata. 

Vi vil gerne med det samme slå fast, at vi mener, at:

  • patienternes privatliv skal beskyttes, og registrene skal sikres mod ”læk” af data
  • man skal sikre sig, at forskning, der anvender patientdata, skal være lødig og af høj kvalitet
  • forskningens formål skal være til gavn for samfundet

 

Oplysninger, som vi som individ giver vores læge i en konsultation, er afgivet for at sikre den optimale behandling af det problem, som vi søger hjælp til. De oplysninger, har vi som privatpersoner -  med rette - en forventning om, er fortrolige. Sådan er det nu, og sådan skal det fortsat være.  Men når det er sagt, så kan de samme oplysninger i anonymiseret form hjælpe andre mennesker, der har samme problem som os. Vil vi ikke alle gerne bidrage til det?

”Armslængdeprincip” mellem lægemiddelindustri og sundhedsdata

Det er fremme i debatten, at det vil sikre patienters privatliv, at der bliver et ”armslængdeprincip” mellem lægemiddelindustri og sundhedsdata. Det ligger implicit i dette argument, at hvis en forsker er ansat i industrien, så har han/hun en anløben moral. Hvis en forsker er ansat på et universitet, så borger det for vedkommendes faglighed og etik.

Industrien har mange højtuddannede, højt kvalificerede forskere ansat, som har et frugtbart samarbejde med universiteter og klinikere. Hvis vi ikke havde det, ville vi ikke kunne skabe de fremskridt indenfor behandling, der løbende sker: Behandlinger, der har ændret HIV fra at være en dødelig sygdom til en kronisk lidelse, medicin der i dag kan kurere hepatitis C, biologisk behandling til gigtramte, så gigt i dag ikke behøver at være en invaliderende sygdom. Blot for at nævne et par eksempler. 

Hvorfor adgang til sundhedsdata

Som virksomhed har vi ingen interesse i sundhedsdata, der direkte kan henføres til enkeltpersoner. Men vi har stor interesse i at forstå sundhedsdata på et aggregeret niveau. Adgang til sundhedsdata er adgang til langt større forståelse for den sammenhæng, som vores behandlinger skal indgå i. Den forståelse hjælper til at målrette udvikling af den rette behandling til den rette patient. 

I stedet for at diskutere hvem der udfører forskningen, skulle man hellere interessere sig  for, om projektet er videnskabeligt validt, har samfundsmæssig relevans, og om forskerne har tilstrækkelig erfaring, træning og uddannelse til at udføre projektet. Det gælder alle projekter, uanset hvem der tager initiativ. Og da Danmark på mange punkter er et ideelt land at udføre registerforskning i, kan vi sammen bringe den danske forskning i spil i internationale sammenhænge.


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?