Skip to main content

Privatlivspolitik

Gældende fra og med 15. februar 2021

Denne online-databeskyttelseserklæring (""databeskyttelseserklæring"") redegør for, hvordan AbbVie A/S, Emdrupvej 28 C, DK-2100 København Ø, Denmark (""AbbVie"") håndterer personoplysninger, som AbbVie indsamler og modtager fra brugere via formularer, websteder, mobilsites, mobilapps og andre digitale og off-line tjenester og produkter, som styres af AbbVie og henviser til denne databeskyttelseserklæring (tilsammen ""AbbVies tjenester"").

Personoplysninger, som vi kan indhente om dig

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de overordnede kategorier af personoplysninger, som vi kan indsamle til opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Databeskyttelseserklæring. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvilke typer personoplysninger vi indhenter i forbindelse med onlinekontaktjobansøgeresundhedsfaglige personer samt patient- og kundeprogrammer kan du klikke på de relevante links.

Personoplysninger, som vi indhenter fra dig eller andre

AbbVie kan indhente personoplysninger direkte fra dig, fx i forbindelse med tilmelding eller via svar i spørgeskemaer. AbbVie kan endvidere indhente personoplysninger indirekte såsom fra offentligt tilgængelige kilder (fx websteder eller offentligt tilgængelige databaser), tredjepartsleverandører af data, behandlere og sundhedsforsikringsselskaber samt tredjemandspartnere og samarbejdspartnere. Vi kan kombinere personoplysninger fra flere forskellige kilder, både online og offline. De typer af personoplysninger, som AbbVie kan indsamle om dig, omfatter blandt andet:

 • Direkte identifikatorer og kontaktoplysninger, herunder
  navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Registreringsoplysninger såsom brugernavn og adgangskode
 • Oplysninger om vores forhold, herunder oplysninger om
  produkter, behandlinger og helbredsforhold, som du er interesseret i
 • Transaktionsrelaterede oplysninger, herunder køb og
  henvendelser
 • Kontorelaterede oplysninger såsom kreditkortnummer
 • Indkomstrelaterede og demografiske oplysninger, fx ved
  ansøgning om økonomisk støtte til et af vores produkter
 • Helbredsrelaterede oplysninger såsom oplysninger om en
  helbredstilstand, sikkerheds- og helbredsoplysninger i relation til vores
  produkter samt forsikringsmæssige og demografiske oplysninger
 • Betalingsrelaterede oplysninger, hvis du leverer en
  ydelse til AbbVie

Sådan kan vi bruge personoplysninger

Vi kan bruge dine personoplysninger til opfyldelse af drifts- og  forretningsmæssige formål i forbindelse med dine AbbVie-Forhold og til at kommunikere med dig og optimere dine AbbVie-Forhold og vores produkter og tjenester samt til andre interne driftsformål.  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger personoplysninger i forbindelse med onlinekontaktjobansøgeresundhedsfaglige personer samt patient- og kundeprogrammer, kan du klikke på de relevante links.

Administration af programmer, tjenester og andre former for kontakt med dig

Vi kan bruge dine personoplysninger i den daglige drift såsom til at behandle betalinger og til brug for kontoadministration, kontraktstyring, administration af websteder, udførelse, selskabsledelse og indberetningsforpligtelser.  Vi kan
endvidere bruge dine personoplysninger til at levere de programmer eller tjenester til dig, som du har anmodet om at modtage, eller til at administrere AbbVies ydelser såsom direkte indkøb, deltagelse i besparelsesprogrammer eller tilmelding til en rabatordning. Dette betyder, at vi kan bruge dine personoplysninger til at besvare dine henvendelser, levere de ønskede ydelser til dig, optimere din kundeoplevelse, opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig og udføre handlinger baseret på dit samtykke.

Markedsføring og oplysning om sygdomme

Vi udsender forskellige former for markedsføring, som skal fremme brugen af eller tilbyder deltagelse i AbbVies produkter, tjenester, programmer eller forskningsarrangementer, samt andre oplysninger, der kan have din interesse såsom oplysninger om visse helbredsforhold. Vi bruger dine personoplysninger til at sende dig markedsføring og til at beslutte, hvilken type markedsføring vi sender til dig.

Du kan til enhver tid framelde dig denne markedsføring. Det fremgår af de forskellige markedsføringsmeddelelser, vi sender til dig, hvordan du framelder dig, eller også kan du sende os en e-mail på privacyoffice@abbvie.com.

Skræddersyede oplevelser og optimering af forholdet

Vi kan bruge personoplysninger til at sende dig skræddersyede tilbud, oplysninger eller tjenester, der er tilpasset dine interesser og præferencer. Vi kan også bruge personoplysninger til at udvikle og optimere dine AbbVie-Forhold. I nogle tilfælde er behandlingshjemlen for dette dit samtykke. I andre tilfælde er behandlingshjemlen for dette vores legitime interesse som virksomhed i at optimere og tilpasse dine
AbbVie-Forhold.

Administration og optimering af forretning og produkter

For at få nye oplysninger, som kan hjælpe AbbVie med bedre at forstå kundernes behov og være med til at forbedre, udvikle og evaluere produkttjenester, materialer, programmer og behandlinger, analyserer AbbVie personoplysninger, og behandlingshjemlen for dette er vores legitime interesse i at optimere vores forretning og produkter.

Overholdelse af love og regler

Vi kan behandle dine personoplysninger for at overholde love og regler, herunder love og regler vedrørende lægemiddelovervågning. Vi kan endvidere bruge personoplysninger for at sikre overholdelse af vores politikker og procedurer, undgå svindel og undersøge og retsforfølge brugere, som overtræder vores regler eller har en adfærd, der er ulovlig eller skadelig for andre eller andres ejendom.

Sådan kan vi videregive personoplysninger

Vi deler som udgangspunkt personoplysninger med tredjemand til opfyldelse af nedenstående drifts- og forretningsmæssige formål.  Vi sælger ikke personoplysninger til tredjemand. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan vi deler personoplysninger i forbindelse med onlinekontaktjobansøgeresundhedsfaglige personer samt patient- og kundeprogrammer, kan du klikke på de relevante links.

Koncernforbundne selskaber og leverandører

Vi samarbejder med forskellige leverandører, herunder vores koncernforbundne selskaber, som hjælper os med at drive vores virksomhed, og for hvem det kan være nødvendigt at have adgang til dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til AbbVie. Vi stiller krav om, at de håndterer de personoplysninger, der indsamles om dig gennem dine AbbVie-Forhold, i overensstemmelse med relevante kontraktbestemmelser om databeskyttelse og -sikkerhed.

Forretnings- og forskningsmæssige samarbejder

Vi kan samarbejde med andre selskaber og offentlige og private organisationer om levering af fælles eller co-brandede produkter, indhold eller tjenester til dig.  Bemærk venligst, at den pågældende
samarbejdspartner kan have en databeskyttelseserklæring, der i så fald gælder i tillæg til denne Databeskyttelseserklæring, og i enkelte tilfælde kan der gælde en fælles databeskyttelseserklæring.

Hvis der er tale om co-brandede materialer og websteder, vises både AbbVies logo og den pågældende samarbejdspartners logo. For at få adgang til co-brandede ydelser kan du skulle udfylde en tilmeldingsblanket, og de oplysninger, som du angiver ved din tilmelding, kan blive delt med AbbVies co-branding samarbejdspartnere, og du bør læse de enkelte co-branding partneres privatlivspolitikker, da de på visse punkter kan afvige fra vores.

Herudover kan vi videregive personoplysninger til vores eksterne revisorer, advokater mv., og behandlingshjemlen for dette er vores legitime interesse i at drive virksomhed og vores forpligtelse til at overholde gældende love og regler.

Videregivelse som følge af retlige forpligtelser, til myndighederne og af hensyn til produktsikkerheden

Hvis du kontakter AbbVie vedrørende din oplevelse med at bruge vores produkter, kan vi bruge de oplysninger, du giver os, i vores indberetninger til den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) og tilsvarende sundheds- og lægemiddelmyndigheder i hele verden og som i øvrigt påkrævet ifølge lovgivningen. Vi kan endvidere bruge oplysningerne til at kontakte din ordinerende læge for at følge op på en uventet hændelse, der vedrører brugen af vores produkt.

Det kan under visse, meget begrænsede, omstændigheder være nødvendigt at videregive dine personoplysninger for at overholde retlige forpligtelser, processer eller krav og af hensyn til offentlighedens interesse, fx for at overholde vores indberetningspligt til offentlige myndigheder vedrørende vores produkters sikkerhed, som følge af en vidneindkaldelse eller for at opfylde sikkerhedspolitiske eller politimæssige krav.

Videregivelse til efterfølgende ejer eller operatør

Vi kan overføre dine personoplysninger til en retsefterfølger i tilfælde af fusion, konsolidering eller anden omstrukturering, til en køber af alle eller en del af vores aktiver eller i henhold til en finansieringsordning eller salgssamarbejdsaftale. De personoplysninger, som vi har om dig, kan vi overføre til transaktionens parter, og behandlingshjemlen for dette er vores legitime interesse i at forberede og gennemføre transaktionen. En eventuel retsefterfølger vil være bundet af vilkår og betingelser, der svarer til denne Databeskyttelseserklæring.

Yderligere information om onlinekontakt samt erklæring om brug af cookies

Vi kan indsamle yderligere typer af personoplysninger vedrørende din onlinekontakt med os i overensstemmelse med det nedenfor anførte. Vi kan endvidere bruge, dele og videregive dine personoplysninger til brug for vores onlinekontakt med dig til opfyldelse af de yderligere formål, der er beskrevet i dette afsnit. De typer af personoplysninger, der indsamles, og de formål vedrørende brug og videregivelse, der er beskrevet i dette afsnit, gælder i tillæg til alle andre former for indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger, der i øvrigt måtte fremgå af denne Databeskyttelseserklæring.

Dette afsnit beskriver endvidere, hvordan vi bruger cookies og andre
dataindsamlingsteknologier, og hvordan du kan ændre indstillingerne for cookies, som ikke er nødvendige af hensyn til driften af vores websteder og mobilapps.

Personoplysninger,der kan indsamles automatisk via vores websteder og mobilapps

Vi kan indsamle følgende yderligere typer af personoplysninger gennem din brug af vores websteder og mobilapps.

IP-adresse

Vi kan registrere din computers eller enheds internetprotokoladresse (“IP-adresse”), når du går ind på vores websted. En IP-adresse identificerer den elektroniske enhed, du bruger til at få adgang til webstederne, således at vi får mulighed for at opretholde kommunikationen med din computer og tilpasse indholdet.

Cookies og andre dataindsamlingsteknologier

Vi indsamler oplysninger automatisk gennem din onlinekontakt med os via sporings- og dataindsamlingsteknologier såsom cookies, web beacons og pixels, API'er, webtjenester, scripts, browseranalyseværktøj og server logs.   En “cookie” er en unik numerisk kode, der sendes til din computer, hvor den kan huske dine interesser og præferencer og genkende dig, næste gang du kommer på besøg. En “web beacon” (også kaldet et pixel tag) er et gennemsigtigt grafisk billede på et websted, en e-mail eller en annonce, der gør det muligt at overvåge faktorer som fx brugeraktivitet og trafik på webstedet, herunder indsamling af data om det websted og den mobilapp, som du besøgte, før og efter du kom ind på vores
websted eller mobilapp. For yderligere oplysninger om cookies og andre dataindsamlingsteknologier, se alt om cookies.

Vi opdeler vores cookies i følgende kategorier:  

 • Nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for, at de væsentligste egenskaber på et websted kan fungeren ordentligt.
 • Funktionscookies: Disse cookies gør det muligt for os at analysere brugen af webstedet og evaluere og forbedre dets funktion. De bruges også til at optimere brugeroplevelsen på webstedet såsom til at måle interaktionen med et bestemt indhold eller huske indstillinger.    
 • Reklamecookies: Disse cookies bruges til at vise dig annoncer, som er mere relevante for dig. Vi kan dele disse oplysninger med annoncører eller bruge dem til bedre at forstå dine interesser. Eksempelvis kan vi bruge reklamecookies til at dele data med annoncører, således at de annoncer, du får vist, er mere relevante for dig, og du kan dele visse sider med sociale netværk eller poste kommentarer på vores websted.

Hvis du ønsker at se en oversigt over de cookies, vi bruger på vores
websteder, herunder hvilke tredjeparter der lægger cookies ud på vores websteder, de konkrete cookies, og hvor længe de virker, kan du klikke på “cookie-indstillinger”. Hvis det ikke fremgår af cookie indstillingerne, hvor længe cookien virker, gælder en standardperiode på 13 (tretten) måneder, medmindre en kortere periode er påkrævet ifølge lovgivningen. I “cookie-indstillinger” kan du endvidere fravælge ikke-nødvendige kategorier af cookies.

Ud over funktionen cookie-indstillinger kan du deaktivere cookies via din browser. Bemærk venligst, at nogle cookies er nødvendige for funktionaliteten på vores websteder, og funktionaliteten vil således blive forringet, hvis du sletter eller deaktiverer disse i din browser.

Hvis du ønsker at fravælge sporingscookies fra Google Analytics eller Adobe Analytics via din browser i stedet for via funktionen cookie-indstillinger, kan du installere browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics, ligesom du kan fravælge Adobe Analytics.

Mobil-sporing

Nogle AbbVie-Forhold fås som enten mobilapps eller mobilsites, som du kan bruge på din mobile enhed. Hvis du bruger en mobil enhed til at få adgang til og bruge dine AbbVie-Forhold, kan vi indsamle følgende mobilspecifikke oplysninger sammen med de øvrige oplysninger, som er beskrevet ovenfor: enheds- eller annonce-id, enhedstype, hardwaretype, media access control-adresse ("MAC"), international
identitet for mobilstationsudstyr ("IMEI"), versionen af dit mobile
operativsystem, den platform, der anvendes til at få adgang til eller downloade AbbVies websteder og apps (fx Apple, Google, Amazon, Windows), lokalitetsdata og forbrugsdata for din enhed og din brug af dine AbbVie-Forhold.

Sådan kan vi bruge personoplysninger gennem onlinekontakt

Ud over de forskellige typer brug, der er særskilt beskrevet i denne
Databeskyttelseserklæring, kan vi bruge de personoplysninger, der indsamles online om dig, til at opfylde de yderligere formål, der er beskrevet i dette afsnit.

Individuelt tilpasset brugeroplevelse

Vi kan bruge din IP-adresse og de personoplysninger, som vi indhenter automatisk ved brug afcookies eller lignende sporingsteknologier, til at gøre vores websteder og mobilapps nemmere for dig at bruge og navigere i, til at hjælpe dig i forbindelse med tilmelding og login, til at gøre indholdet mere personligt ved at forudse de oplysninger og tjenester, du kunne være interesseret i, og til at forbedre og personliggøre vores kontakt med dig ved at gøre vores oplysninger til dig mere relevante for dig. Vi kan endvidere udbygge den generelle profil, vi har om dig, med oplysninger om din brug af webstedet, således at vores
AbbVie-Forhold med dig bliver mere personlige for dig. Når vi kommunikerer via e-mail, kan vi placere en web beacon eller lignende sporingsteknologi i e-mailen for at finde ud af, om din enhed kan modtage e-mails i HTML-format, eller indsamle data om, hvorvidt e-mailen eller en vedhæftet fil eller et vedhæftet link er blevet åbnet.   Vi bruger disse data til at hjælpe os med at fastslå og dokumentere, om en bestemt del af vores kommunikation var mere relevant for dig.

I nogle tilfælde er behandlingshjemlen for dette dit samtykke. I andre tilfælde er behandlingshjemlen for dette vores legitime interesse som virksomhed i at optimere og tilpasse din brugeroplevelse.

Digital analyse og optimering

Vi kan bruge de personoplysninger, som du angiver, og de online oplysninger, som vi indsamler automatisk ved brug af cookies og lignende sporingsteknologier, til at overvåge trafikmønstre og præferencer. Vi kan endvidere spore e-mailkommunikationer gennem web beacons og lignende sporingsteknologi i e-mails med henblik på at indsamle statistik og rapporter i aggregeret form for at analysere, hvor effektive vores markedsføringskampagner er, og optimere disse.

Behandlingsgrundlaget for dette er vores legitime interesse som virksomhed i at sikre, forbedre, analysere og optimere dine AbbVie-Forhold.

Analyse via socialemedier

Vi kan endvidere analysere offentlige kilder såsom websteder og sociale mediekanaler for at overvåge, analysere og optimere vores forståelse af din kontakt med os og din opfattelse af vores produkter, tjenester og arrangementer. AbbVie og AbbVies leverandører af ydelser vil i forbindelse hermed respektere de databeskyttelseserklæringer og brugervilkår, der gælder for sådanne kilder.

Fortæl en ven-funktioner

Vi kan tilbyde “fortæl en ven”-funktioner på vores websteder. Hvis du vælger at bruge en sådan funktionalitet, indsamler vi din vens kontaktoplysninger. Vi sender automatisk din ven en enkelt e-mail med de oplysninger, du har angivet, eller som opfordrer din ven til at besøge
webstedet. Vi bruger kun de personoplysninger, som du angiver som led i “fortæl en ven”-funktionen, til at sende denne ene e-mail.

Sådan kan dine personoplysninger blive delt gennem onlinekontakt

Ud over de forskellige typer videregivelse af personoplysninger, der er særskilt beskrevet i denne Databeskyttelseserklæring, kan vi dele personoplysninger med andre online til opfyldelse af de yderligere formål, der er beskrevet i dette afsnit.

Tredjepartsannoncer og adfærdsbaserede onlineannoncer

Du kan få vist onlineannoncer for AbbVies produkter og tjenester på tredjepartswebsteder og mobiltjenester, der er skræddersyet til dig, og som kan være baseret enten på de personoplysninger, du angiver over for AbbVie eller på et tredjepartswebsted, du besøger, eller på dine browsingaktiviteter, køb eller interesser. Vi kan dele nogle af de oplysninger om din enhed med vores annonceleverandører, som vi har indsamlet via cookies og andre dataindsamlings- og sporingsteknologier baseret på dine AbbVie-Forhold.

Nogle AbbVie-Forhold er en del af adfærdsbaseret onlineannoncering (dette kaldes også nogle gange for målrettet annoncering eller interessebaseret annoncering). Man kan identificere disse websteder ved hjælp af linket "Markedsføringsvalg" i annoncen. Vores annoncenetværkspartnere kan placere og bruge cookies på vores websteder og andre tredjepartswebsteder til at indsamle personoplysninger om dine aktiviteter for at vise dig onlineannoncer, som er baseret på dine interesser. Hvis du modtager en adfærdsbaseret onlineannonce fra AbbVie, vil du få vist ikonet “Markedsføringsvalg”. Hvis du klikker på ikonet eller linket, kommer du ind på et websted, hvor du kan administrere eller fravælge brugen af data om din browsinghistorik til at sende dig adfærdsbaserede onlineannoncer. Hvis du fravælger dette, kan du stadig se annoncerne online, herunder annoncer fra AbbVie, som er baseret på andre oplysninger (fx baseret på indholdet på den side, der vises, i stedet for din tidligere clickstream-aktivitet). I nogle tilfælde kan disse
tredjepartsannoncører fortsat indsamle data om din browsinghistorik, men de vil ikke bruge disse data til at sende dig annoncer, som er baseret på din tidligere browsingadfærd. Du kan også fravælge disse annoncer nu ved at klikke her.

Du kan endvidere fravælge visse former for adfærdsbaseret
onlineannoncering på Digital Advertising Alliances forbrugervalgsværktøj og Network Advertising Initiatives værktøj.

Nogle webbrowsere kan sende “spor ikke”-signaler til webtjenester, som din browser kommunikerer med. På tidspunktet for denne Databeskyttelseserklærings ikrafttræden er der endnu ikke etableret en branchestandard for, hvordan disse signaler besvares, og AbbVie besvarer derfor ikke disse signaler på nuværende tidspunkt. Du kan dog fravælge annoncører, som bruger din browsinghistorik til at sende dig adfærdsbaserede onlineannoncer ved brug af de ovenfor beskrevne mekanismer.

Links til tredjepartswebsteder og plug-ins til sociale medier

Denne Databeskyttelseserklæring gælder kun for de af dine AbbVie-Forhold, der linkes til i denne Databeskyttelseserklæring, og gælder ikke for tredjepartswebsteder, som dine AbbVie-Forhold eventuelt måtte linke til, herunder links til eksterne websteder eller annoncer fra tredjeparter. Vi opfordrer dig til at gennemgå alle tredjeparters privatlivsmeddelelser, før du giver dem dine personoplysninger.

Dine AbbVie-Forhold kan bruge plug-ins til de sociale medier (fx Facebooks “Like”-knap eller “Share to Twitter”-knappen) for at gøre det nemmere for dig at dele oplysninger med andre. Når du besøger vores websteder som led i et af dine AbbVie-Forhold, kan operatøren af den sociale plug-in og integrerede sociale medieplatforme placere cookies på din enhed, som gør det muligt for operatøren at modtage dine personoplysninger, således at operatøren kan genkende personer, som tidligere har besøgt vores websteder.  Hvis du er logget ind på et af de sociale medier (fx Facebook eller Twitter), mens du besøger vores websted, giver den pågældende plug-in det sociale medies websted adgang til at modtage oplysninger om, at du har besøgt vores websted. Denne plug-in giver også det sociale medies websted adgang til at dele oplysninger om dine aktiviteter på vores websted med andre brugere på det sociale medies websted. Indstillingerne for deling af oplysninger administreres af det sociale medies websted, og der henvises til disse websteders privatlivspolitikker for nærmere oplysninger om, hvordan de beskytter og deler data.

Yderligere information til personer, der er bosiddende i Californien

Hvis du er bosiddende i Californien, har du visse rettigheder for så vidt angår AbbVies brug og videregivelse af dine personoplysninger. Disse krav til databeskyttelse, som kun gælder i Californien og ikke er anført i andre afsnit i denne Databeskyttelseserklæring, er beskrevet her.

I overensstemmelse med de tilladte former for indsamling, der er beskrevet i denne Databeskyttelseserklæring, kan vi indsamle visse kategorier og specifikke personoplysninger enten fra dig eller fra anden tredjemand. Vi indsamler, bruger og videregiver personoplysninger til opfyldelse af vores drifts- og forretningsmæssige formål som beskrevet i denne Databeskyttelseserklæring.  AbbVie sælger ikke personoplysninger. AbbVie modtager endvidere helbredsoplysninger i anonymiseret form fra behandlere og sundhedsplaner i henhold til den californiske lov om portabilitet og ansvarlighed vedrørende sundhedsforsikring fra 1996 (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (“HIPAA”)) og kan dele disse oplysninger med sine samarbejdspartnere og øvrige partnere. De helbredsoplysninger, som AbbVie modtager, er anonymiseret enten ved “safe harbor”-metoden i henhold til HIPAA, som indebærer, at visse direkte identifikatorer fjernes fra helbredsoplysningerne, eller ved ekspertvurderingsmetoden i henhold til HIPAA, som indebærer, at en kvalificeret statistiker gennemgår de helbredsoplysninger, som er blevet delt med AbbVie, og bekræfter, at der er en meget lille risiko for, at en person kan identificeres ud fra de tilbageværende helbredsoplysninger.

Som bosiddende i Californien har du ret til at anmode om:

 • Indsigt i, hvilke personoplysninger om dig AbbVie har
  indsamlet, brugt og videregivet i løbet af de seneste 12 måneder. Dette
  omfatter blandt andet:
  • de kategorier af personoplysninger, der er indsamlet
  • de kategorier af kilder, som dine personoplysninger er
   indsamlet fra
  • de drifts- og forretningsmæssige formål, som AbbVie har
   indsamlet dine personoplysninger for at opfylde
  • de kategorier af dine personoplysninger, som er
   videregivet for at opfylde et drifts- eller forretningsmæssigt formål
  • de kategorier af tredjemænd, som AbbVie har delt dine personoplysninger
   med
 • De konkrete personoplysninger om dig, som AbbVie har
  indsamlet i løbet af de seneste 12 måneder.
 • At få slettet dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder som bosiddende i Californien, vil AbbVie ikke diskriminere ved at tilbyde dig andre priser eller produkter eller ved at levere produkter med en anden kvalitet eller et andet niveau, alene på grund af denne anmodning. Visse AbbVie-Forhold kan dog kræve, at du giver dit samtykke til, at dine personoplysninger deles med AbbVie, således at ydelserne kan leveres, eller således at vi kan bruge og videregive dine personoplysninger til at levere dine AbbVie-Forhold. Når du udøver din ret til sletning, har du muligvis ikke længere adgang til visse aspekter af dine AbbVie-Forhold, som kræver brug af dine personoplysninger for at kunne levere tjenesterne.

Se venligst afsnittet Dine rettigheder og valg i forhold til databeskyttelse, hvis du eller din bemyndigede repræsentant har spørgsmål eller ønsker at anmode om udøvelse af en eller flere af dine rettigheder som beskrevet i dette afsnit. Når du har indsendt din anmodning, vil vi bruge de oplysninger, vi har, til at bekræfte din identitet (og eventuelt din bemyndigede repræsentants identitet) og matche de personoplysninger, vi måtte have indsamlet om dig, med din bekræftede identitet. Vores bekræftelsesproces kan indebære, at vi anmoder om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet eller din bemyndigede repræsentants identitet eller for at få dokumenteret, at du har givet din bemyndigede repræsentant tilladelse til at handle på dine vegne. Hvis vi kan bekræfte din og/eller din bemyndigede repræsentants identitet, besvarer vi din anmodning inden for den frist og på den måde, der fremgår af gældende lovgivning. Hvis vi ikke kan bekræfte din og/eller din bemyndigede repræsentants identitet eller få dokumenteret, at du har givet din bemyndigede repræsentant tilladelse til at handle på dine vegne, vil vi forsøge at kontakte dig for at oplyse dig om dette.

Yderligere information til jobansøgere

Hvis du har ansøgtom et job hos AbbVie, kan de personoplysninger, der indsendes med din ansøgning, omfatte CV, erhvervserfaring, uddannelsesmæssig baggrund og andre baggrundsoplysninger, kørekort, CPR-nummer eller lignende (hvis dette er påkrævet eller tilladt ifølge lokal lovgivning), fremsendelsesbrev, beskikkelser, autorisationer, bestallinger og certificeringer mv., referencer og eventuelle øvrige oplysninger, som du måtte vælge at fremsende (fx jobpræferencer, hvor villig du er til at flytte, eventuelle priser, du har vundet, faglige medlemskaber mv.). Disse oplysninger kan komme fra dig, et rekrutteringsbureau, dine referencer, tidligere arbejdsgivere eller dine uddannelsesinstitutioner.

Vi kan i overensstemmelse med gældende lovgivning spørge ind til ansøgernes racemæssige/etniske oprindelse, køn, veteranstatus og eventuelle handicaps med henblik på at overholde lovgivningen om ligestilling på arbejdsmarkedet. Medmindre vi konkret anmoder herom eller dette er påkrævet ved lovgivning, beder vi dig om ikke at indsende oplysninger i din ansøgning, som kan udgøre følsomme oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Følsomme oplysninger omfatter oplysninger om race, hudfarve, religion, etnicitet, nationalitet eller national oprindelse, alder, kønsidentitet eller -udtryk, seksuel orientering, civilstatus, sundheds- og helbredsoplysninger (herunder fysiske og psykiske handicap eller graviditet), genetiske og biometriske oplysninger, politisk og filosofisk overbevisning, medlemskab af politiske partier og fagforeninger, veteranstatus, fotografier, baggrundstjek, oplysninger om strafferetlige domme og andre sager for domstolene eller administrative instanser samt andre af de beskyttede kriterier.

Behandlingsgrundlaget for dette er vores legitime interesse i at behandle din jobansøgning og vurdere din egnethed til jobbet og dine kvalifikationer samt at tjekke de angivne referencer. Vi kan endvidere rekvirere straffeattest og foretage baggrundstjek efter fremsættelse af et betinget tilbud om ansættelse, hvor dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi kan ligeledes i overensstemmelse med denne Databeskyttelseserklæring behandle personoplysninger fra din jobansøgning af hensyn til regulatoriske og juridiske formål og for at overholde lovgivningen. Personoplysninger kan endvidere bruges til yderligere administrative formål, herunder ledelsesrapportering i aggregeret form, intern undervisning og generelt set som nødvendigt af hensyn til driften.

Vi kan dele oplysningerne i dine ansøgninger med rekrutteringsbureauer, konsulenter, advokater, virksomheder, der udfører baggrundstjek på jobansøgere, samt vores koncernforbundne selskaber.

Yderligere information til sundhedsfaglige personer

Hvis du er en sundhedsfaglig person, kan vi indsamle yderligere typer af personoplysninger i overensstemmelse med det nedenfor anførte. Vi kan endvidere bruge og videregive personoplysninger om sundhedsfaglige personer til opfyldelse af de yderligere formål, der er beskrevet i dette afsnit. De typer af personoplysninger, der indsamles, og de formål vedrørende brug og videregivelse, der er beskrevet i dette afsnit, gælder i tillæg til alle andre former for indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger, der i øvrigt måtte fremgå af denne Databeskyttelseserklæring.

Yderligere personoplysninger, som AbbVie kan indsamle om sundhedsfaglige personer

Hvis du er en sundhedsfaglig person, kan vi indsamlepersonoplysninger om dig direkte fra dig selv eller fra tredjemand såsom den organisation, hvor du arbejder, offentligt tilgængelige kilder, kontakt med AbbVie (herunder oplysninger, der er tilgængelige online) og deltagelse i AbbVie-sponsorerede eller -støttede initiativer, fx AbbVie-sponsorerede kliniske forsknings- og udviklingsaktiviteter, tredjepartsdatabaser og indberettere af lægemiddelovervågningshændelser.

Vi kan indsamle følgende yderligere typer af personoplysninger
om sundhedsfaglige personer:

 • Arbejdsrelaterede oplysninger såsom CV og øvrige dokumenter eller blanketter, der indsendes direkte til os, praksissted, stillingsbetegnelse, arbejdsmæssige kontaktoplysninger, medicinsk speciale, autorisationsnummer, faglige kvalifikationer og videnskabelige aktiviteter (fx erfaring med kliniske forsøg, aktivitet på sociale medieplatforme eller andre websteder, og deltagelse i tidligere eller nuværende forskningsstudier sammen med os eller andre selskaber), medlemskab af organisationer eller
  institutioner, offentliggørelse af akademiske og videnskabelige
  forskningsresultater og artikler samt medlemskab af foreninger og bestyrelser
 • personoplysninger, der fremsendes med henblik på at deltage i initiativer, der sponsoreres eller støttes af os, fx AbbVie-sponsorerede kliniske forsknings- og udviklingsaktiviteter, webinarer og fysiske seminarer vedrørende produktinformation, uddannelsesarrangementer og opdateringer af klinisk information
 • Oplysninger om kontakt med os, fx de typer møder, vi har haft, de emner, vi har drøftet, din viden om og eventuelle spørgsmål til vores virksomhed og produkter, de typer materiale, vi har vist dig, og eventuel feedback fra dig samt din opfattelse af og rutiner vedrørende receptudskrivning, rutiner vedrørende dine patienter, diagnoser og automatiske sporingsoplysninger i onlinekontakt med os
 • Oplysninger om betaling og anden overførsel af værdier, der modtages som led i din kontakt med AbbVie, hvilket kan omfatte dit CVR- eller CPR-nummer eller lignende (hvor dette er påkrævet eller tilladt efter gældende lovgivning), tilskud til deltagelse i uddannelsesarrangementer (fx betaling af tilmeldingsgebyr, rejse- og opholdsudgifter) samt udgifter til tjenesteydelser, herunder konsulentydelser

Yderligere brug og videregivelse af personoplysninger om sundhedsfaglige personer

Vi kan bruge og videregive personoplysninger om sundhedsfaglige personer til opfyldelse af følgende yderligere formål.

 • Til opfyldelse af vores kontrakt med dig, hvis du eller din institution har indgået aftale med os om levering af konsulentydelser, faglige ydelser mv.
 • Af hensyn til vores legitime interesse i at udvikle og optimere vores ydelser vil vi bruge og videregive personoplysninger om sundhedsfaglige personer med henblik på at:
  • administrere og optimere vores forhold til dig, herunder
   planlægge, tilrettelægge og gennemgå eventuelle samarbejder med dig, og for at kunne kontakte dig
  • hjælpe med at sikre, at vi giver dig oplysninger, som er relevante baseret på din sagkundskab og dine interesser og præferencer
  • rekruttere sundhedsfaglige personer – og vurdere deres
   egnethed – til deltagelse i kliniske forsøg og markedsundersøgelser og anden forskning
  • gennemføre markedsundersøgelser og forskning i den
   offentlige og private sektor
  • kommunikere med dig om vores produkter og programmer (med respekt af eventuelle yderligere krav, der måtte gælde om samtykke til markedsføring), engagere dig i forhold til videnskabelige eller uddannelsesmæssige programmer, administrere vores patientstøtteprogrammer og eventuelt give dig adgang, ekspedere ordrer på produkter og udlevere produktprøver
  • udføre forsknings- og analysearbejde for at udvikle og
   evaluere vores produkter, tjenester, materialer og behandlinger
  • interne regnskabsmæssige og analyseformål i forbindelse
   med vores interne politikker og regler såsom AbbVies Etiske Regler
 • Af hensyn til vores retlige forpligtelser og offentlighedens interesse vil vi bruge og videregive personoplysninger om sundhedsfaglige personer med henblik på:

  • sikkerhedsovervågning, -indberetning og -audits samt at
   reagere på henvendelser eller forhold vedrørende vores produkter

  • overholdelse af gældende love og regler, herunder krav som følge af brancheetiske regler for at indsamle oplysninger om sundhedsfaglige personer vedrørende betaling og anden overførsel af værdier samt offentliggørelse af sådanne oplysninger, dog med forbehold for gældende lokale krav om samtykke til offentliggørelse af sådanne oplysninger på en måde, som identificerer den enkelte sundhedsfaglige person.

Yderligere information til deltagere i patient- og kundeprogrammer

Vi kan i overensstemmelse med det nedenfor anførte indsamle yderligere typer af personoplysninger om deltagere i AbbVies patient- og kundeprogrammer, herunder patientstøtte- og loyalitetsprogrammer.  Vi kan endvidere bruge og videregive personoplysninger om deltagere i patient- og kundeprogrammer til opfyldelse af de yderligere formål, der er beskrevet i dette afsnit. De typer af personoplysninger, der indsamles, og de formål vedrørende brug og videregivelse, der er beskrevet i dette afsnit, gælder i tillæg til alle andre former for indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger, der i øvrigt måtte fremgå af denne Databeskyttelseserklæring.

Yderligere personoplysninger, som AbbVie indsamler til brug for patient- og kundeprogrammer

Hvis du deltager i et patient- eller kundeprogram, kan vi behandle følgende yderligere typer af personoplysninger om dig, som vi modtager direkte fra dig eller fra dine sundhedsfaglige personer, sundhedsforsikringsselskaber og lignende tredjemænd:

 • kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og øvrige
  kontaktoplysninger
 • personlige oplysninger såsom navn, fødselsdato og køn
 • oplysninger, der indsamles eller genereres vedrørende din
  brug af vores programmer og ydelser
 • oplysninger om økonomiske forhold i relation til
  deltagelse i visse indkomstbaserede programmer og programmer om økonomisk støtte, herunder dit CVR eller CPR-nummer (hvor dette er tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen)
 • følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger vedrørende
  din sygdom eller tilstand, sygdomshistorik, behandling, årsag til ophør, oplysninger om aktiv håndtering af sygdommen samt forsikringsdækning og -ydelser vedrørende din brug af vores produkter

Yderligere brug af oplysninger i forbindelse med patient- og kundeprogrammer

Med dit samtykke bruger og videregiver vi dine personoplysninger som led i din programdeltagelse for at administrere og styre programmet, herunder for at tilpasse programmet til dig, levere produkter og tjenester, administrere loyalitetsprogrammer, påminde dig om at tage dit produkt som ordineret eller at få dit produkt efterfyldt samt for at give dig programsupport og sende meddelelser og materialer vedrørende din behandling og programmet. Vi kan endvidere kontakte din sundhedsfaglige person med henblik på oplysning om lægemiddelsikkerhed og for at oplyse denne om din medicin og din deltagelse i et program.

Vi kan af hensyn til vores retlige forpligtelser og offentlighedens interesse bruge og videregive dine personoplysninger i vores programmer til sikkerhedsovervågning, -indberetning og -audits samt til at reagere på henvendelser eller forhold vedrørende vores produkter og for at sikre overholdelse af gældende love og regler.

Vi vil også bruge personoplysninger, som ikke identificerer dig direkte, til forenelige formål i forhold til analyse, forskning og relaterede offentliggørelser, herunder for at evaluere, udvikle og optimere AbbVies programmer og relaterede ydelser, produkter og lægemidler.

Børns ret til databeskyttelse

AbbVie indsamler ikke bevidst personoplysninger direkte fra børn under 13år.  Alle AbbVie-Forhold, somunderstøtter børn, er rettet mod og kommunikeres alene til forældre ogværger.  Hvis du er en forælder ellerværge og bliver opmærksom på, at dit barn har givet os personoplysninger, bedesdu venligst kontakte os på en af de måder, der fremgår af afsnittet Dine rettigheder og valg i forhold til databeskyttelse,og vi vil herefter i samarbejde med dig rette op på dette.

Vores kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid kontakte os eller vores globale databeskyttelseskontor, herunder vores databeskyttelsesrådgiver, ved brug af nedenstående kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til denne Databeskyttelseserklæring eller andre databeskyttelsesforhold. Du kan også fravælge eller framelde dig vores programmer og tjenester.

Indsend dine spørgsmål mv. her. Du kan også kontakte os ved at klikke på dette “Kontakt” link, ved at bruge kontaktoplysningsfunktionen i vores mobilapp, ved at sende en e-mail til privacyoffice@abbvie.com eller ved at ringe til os på 1-800-255-5162 (gratis). Du kan også sende os et brev på følgende adresse:

AbbVie Customer Service
Attn: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

I alle meddelelser til os bedes du anføre den e-mailadresse, der er brugt i forbindelse med din tilmelding (hvor dette måtte være relevant), hvilken webstedsadresse eller mobilapp eller hvilket program du har givet personoplysninger til (fx AbbVie.com), tillige med en nærmere beskrivelse af baggrunden for din henvendelse. Hvis du ønsker at få dine personoplysninger slettet, ændret eller berigtiget og kontakter os pr. e-mail, bedes du i emnefeltet skrive “Anmodning om sletning” eller “Anmodning om ændring/berigtigelse”. Vi besvarer alle rimelige henvendelser inden for rimelig tid, og vi vil muligvis have brug for yderligere at bekræfte din identitet for at kunne behandle visse anmodninger.

Dine rettigheder og valg i forhold til databeskyttelse

Du kan i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning have ret til at anmode om indsigt i og/eller at berigtige, slette eller begrænse vores behandling af dine personoplysninger, få personoplysninger overført til en anden dataansvarlig (dataportabilitet), trække dit samtykke tilbage til enhver tid (hvilket ikke vil få betydning for lovligheden af tidligere udførte behandlinger) eller gøre indsigelse mod enhver brug af dine personoplysninger. Hvis vi ikke kan udlevere de ønskede oplysninger eller foretage den ønskede ændring, vil du få oplyst årsagerne til dette. Du kan endvidere i henhold til den lokale lovgivning have ret til at klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed.

Du kan have ret til at gøre indsigelse mod de behandlinger, der er beskrevet i denne Databeskyttelseserklæring, hvor behandlingshjemlen er vores legitime interesser.

Indtast her din anmodninger her

 

Overførsel af personoplysninger til andre lande

Vi kan overføre personoplysninger til andre lande som
anført i dette afsnit.

Koncerninterne overførsler

Personoplysninger kan overføres til og fra og behandles af AbbVies moderselskab AbbVie Inc. i USA og dette selskabs koncernforbundne selskaber i andre lande. Hvis du ønsker at se en liste over alle AbbVie Inc.’s koncernforbundne selskaber, og hvor de er hjemmehørende, kan du se vores senest anmeldte liste til SEC her . Vores selskab har indgået flere koncerninterne dataoverførselsaftaler, som er baseret på EU-Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger og omfatter overførsel af personoplysninger fra og til AbbVie Inc. og dettes selskabs koncernforbundne selskaber over hele verden for at sikre den fornødne beskyttelse af personoplysninger. En kopi af disse aftaler kan fås ved at sende en e-mail til privacyoffice@abbvie.com.

Overførsler til leverandører, underleverandører og
samarbejdspartnere

Personoplysninger kan endvidere overføres og behandles af vores leverandører, underleverandører og samarbejdspartnere i andre lande. Alle overførsler af personoplysninger til tredjeparter i andre lande, herunder uden for EØS, sker i overensstemmelse med de internationale begrænsninger og krav, der gælder for overførsel af oplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen, herunder eventuelt ved brug af EU-Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til databehandlere og dataansvarlige.

Datasikkerhed og opbevaring af personoplysninger

AbbVie har indført de fornødne tekniske, administrative og fysiske kontroller til i rimelig grad at sikre de personoplysninger, der indsamles via dine AbbVie-Forhold. Der er dog altid en vis risiko for, at uvedkommende kan opsnappe oplysninger, der overføres via internettet, eller trænge gennem vores sikkerhedssystemer. Vi opfordrer dig til at være yderst forsigtig, når du overfører personoplysninger via internettet, især dine helbredsrelaterede oplysninger. Vi kan ikke garantere, at uvedkommende ikke kan få adgang til dine personoplysninger, og derfor skal du afveje både fordele og risici ved at sende personoplysninger til os.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet i denne Databeskyttelseserklæring, medmindre andet er påkrævet ved gældende love eller bestemmelser. De kriterier, vi anvender til at beslutte, hvor længe vi opbevarer oplysningerne, omfatter (i) varigheden af vores løbende AbbVie-Forhold med dig, (ii) om vi har pligt til at opbevare oplysningerne i henhold til juridisk eller bedste praksis, og (iii) om det er nødvendigt at opbevare oplysningerne som følge af en eventuel retssag eller myndighedsundersøgelse.

Global adgang til vores websteder

Dette websted tilhører og drives af AbbVie i USA. Hvis du besøger dette websted fra et andet land end USA, vil der som led i din kommunikation med os ske overførsel af personoplysninger på tværs af internationale grænser.  Vi vil kun behandle dine personoplysninger, hvis behandlingshjemlen er dit samtykke, gennemførelse af en kontrakt mellem dig og os, opfyldelse af retlige forpligtelser eller vores legitime interesse i behandlingen. Sådanne legitime interesser omfatter blandt andet at udføre administrative aktiviteter og imødekomme dine anmodninger.

Ændringer i vores Databeskyttelseserklæring

Vi vil kun bruge personoplysninger på den måde, som er beskrevet i den Databeskyttelseserklæring, der er gældende på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indhentes. Vi forbeholder os dog til enhver tid ret til at ændre bestemmelserne i denne Databeskyttelseserklæring med forbehold for eventuelle gældende krav om samtykke. Alle ændringer af Databeskyttelseserklæringen vil straks blive offentliggjort på denne side, og en ny ikrafttrædelsesdato vil blive anført øverst på siden. Vi anbefaler, at du regelmæssigt tjekker denne Databeskyttelseserklæring for at se, om der skulle være sket ændringer. Alle personoplysninger, som indsamles ved din fortsatte brug af dine AbbVie-Forhold, vil blive håndteret i overensstemmelse med den nugældende Databeskyttelseserklæring.