Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013


Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som du giver os på websteder, der er kontrolleret af AbbVie (herunder datterselskaber og associerede selskaber), som har links til denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger (kaldet "AbbVies websteder"). Denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger beskriver også indsamlingen af visse andre typer tekniske og browserrelaterede oplysninger via cookies og lignende teknologier på AbbVies websteder.

Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som du giver os på websteder, der er kontrolleret af AbbVie (herunder datterselskaber og associerede selskaber), som har links til denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger (kaldet "AbbVies websteder"). Denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger beskriver også indsamlingen af visse andre typer tekniske og browserrelaterede oplysninger via cookies og lignende teknologier på AbbVies websteder. Brugsvilkår.

Du bedes læse denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger, før du bruger AbbVies websteder eller sender personlige oplysninger til os.

Indhold


Typer af indsamlede oplysninger
Indsamling af personlige oplysninger
Brug af cookies og andre sporingsteknologier
Contact Information and Policy Updates

Indhold


Hvordan er "personlige oplysninger" defineret i denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer dig, eller som med rimelighed kan benyttes til at identificere dig, og som sendes til og/eller indsamles via AbbVies websteder og vedligeholdes af AbbVie i en tilgængelig form. Eksempler på personlige oplysninger omfatter dit navn, din postadresse, din mailadresse og dit telefonnummer.

Hvilke typer oplysninger indsamler AbbVie online?
  • Personlige oplysninger, som du sender: AbbVie indsamler personlige oplysninger, som du indtaster i datafelter på AbbVies websteder. Du kan f.eks.sende dit navn, postadresse, mailadresse og/eller andre oplysninger for at modtage oplysninger om forskellige emner, registrere dig til AbbVie-programmer, kontakte AbbVies kundeservice eller besvare AbbVie-spørgeskemaer. For at beskytte dine personlige oplysninger bør du ikke give AbbVie oplysninger, som der ikke specifikt anmodes om.
  • Passiv indsamling af visse andre tekniske og browserrelaterede oplysninger: AbbVies websteder kan indsamle oplysninger om dine besøg på AbbVies websteder, uden at du aktivt sender disse oplysninger. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte browsertype og -sprog, dit operativsystem, din IP-adresse, URL-adresser på steder, du har besøgt før og efter dit besøg på AbbVies websted, websøgningen, som resulterede i, at du endte på AbbVies websted, samt websider, reklamer og links, du klikker på, mens du besøger AbbVies websted. Disse oplysninger kan indsamles ved hjælp af forskellige teknologier, f.eks. cookies, internetkoder og webbeacons. Din internetbrowser sender også nogle af disse oplysninger til AbbVies websted automatisk, f.eks. URL-adressen på det websted, som du besøgte før, og den browserversion, din computer benytter.

Indsamling af personlige oplysninger


Indsamler AbbVie "følsomme" personlige oplysninger?

AbbVie indsamler kun personlige oplysninger via nogle AbbVie-websteder, f.eks. sundhedsrelaterede oplysninger, der kan være angivet som "følsomme" under lov om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis du giver samtykke til dette. AbbVie skal foretage yderligere skridt i henhold til den lokale lovgivning for at behandle disse oplysninger yderligere. Derudover kan individuelle AbbVie-datterselskaber eller associerede selskaber foretage yderligere skridt for at være i overensstemmelse med lokal skik og brug om sådanne oplysninger. Ved at give os følsomme personlige oplysninger giver du dit samtykke til, at AbbVie indsamler,overfører, lagrer og behandler disse.

Hvordan bruger AbbVie de personlige oplysninger, som jeg har givet?

AbbVie bruger de personlige oplysninger, du giver via AbbVies websteder, til at besvare dine spørgsmål og yde en effektiv kundeservice. Vi kan også bruge disse personlige oplysninger til andre erhvervsformål, f.eks. til at give dig mulighed for at modtage meddelelser om AbbVies produkter eller tjenester, invitere dig til at deltage i undersøgelser om vores produkter eller til at give dig besked om særlige salgsfremmende foranstaltninger.

Kombinerer AbbVie de personlige oplysninger, jeg giver på et AbbVie-websted, med andre personlige oplysninger om mig?
  • AbbVie kan kombinere de personlige oplysninger, som en kunde giver på et AbbVie-websted, med de personlige oplysninger, som den pågældende kunde giver på andre AbbVie-websteder.
  • AbbVie kan kombinere de personlige oplysninger, som du giver til os online, med vores offlineposter.
  • AbbVie kan kombinere de personlige oplysninger, som du giver til os direkte, med poster, som leveres af tredjeparter.

Vi bruger disse konsoliderede oplysninger som hjælp til at forbedre designet af AbbVies websteder og AbbVies produkter, til at kommunikere oplysninger til dig, forbedre vores markedsførings- og forskningsaktiviteter og forenkle andre virksomhedsfunktioner. 

Hvilke valgmuligheder har jeg for, hvordan AbbVie indsamler og bruger personlige oplysninger om mig?

Du kan altid begrænse mængden og typen af personlige oplysninger, som AbbVie modtager om dig, ved at vælge ikke at indtaste personlige oplysninger i formularer eller datafelter på AbbVies websteder. Nogle af vores onlinetjenester er kun tilgængelige for dig, hvis du giver os korrekte personlige oplysninger. Andre dele af AbbVies websteder kan muligvis spørge, om du vil tilmelde dig eller framelde dig vores kontaktlister for tilbud, salgsfremmende foranstaltninger og yderligere tjenester, som kan være af interesse for dig.  

Deler AbbVie personlige oplysninger med tredjepart?

AbbVie hverken sælger eller videregiver dine personlige oplysninger i licens til tredjepart, medmindre det er i forbindelse med salg eller overførsel af en produktserie eller -afdeling eller i forbindelse med et fælles marketingprogram.

AbbVie kan dele dine personlige oplysninger med tredjepart, som AbbVie markedsfører et produkt eller en tjeneste sammen med, eller i forbindelse med afvikling af et program eller en aktivitet i fællesskab. Det er AbbVies praksis at give dig besked, hvis du registrerer dig i et program, som afvikles i samarbejde med en anden virksomhed, og som muligvis kræver adgang til dine personlige oplysninger. AbbVie kan også dele dine personlige oplysninger med leverandører, som AbbVie har indgået kontrakt med, og som skal udføre forretningsaktiviteter for AbbVie. Hvis AbbVie videregiver dine personlige oplysninger til leverandører, som skal hjælpe os med at udføre vores forretningsaktiviteter, er det AbbVies praksis at kræve fortrolighed af disse leverandører, og at dine personlige oplysninger kun benyttes til at udføre funktioner for AbbVie. Desuden kan AbbVie dele dine personlige oplysninger med tredjepart i forbindelse med salget eller overførslen af dennes produktserie eller afdelinger, således at køberen fortsat kan levere oplysninger og tjenester til dig.

AbbVie forbeholder sig ret til at udlevere dine personlige oplysninger som reaktion på autoriserede forespørgsler fra statslige myndigheder i forbindelse med national sikkerhed, eller hvis det på anden måde er påkrævet ved lov. 

Hvem hos AbbVie har adgang til personlige oplysninger om mig?

Det er kun et begrænset antal medarbejdere hos AbbVie, som har adgang til personlige oplysninger. Vi instruerer vores medarbejdere om vigtigheden af beskyttelse af personlige oplysninger, og i hvordan de håndterer og administrerer kundedata korrekt og sikkert. 

Hvordan sikrer AbbVie personlige oplysninger?

Det er AbbVies praksis at sikre alle websider, som indsamler personlige oplysninger. Imidlertid kan fortroligheden af personlige oplysninger, der overføres via internettet, ikke garanteres. Vi opfordrer dig til at udvise forsigtighed ved overførsel af personlige oplysninger via internettet, især personlige oplysninger der vedrører dit helbred. AbbVie kan ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke vil få adgang til dine personlige oplysninger. Derfor er du nødt til at afveje fordele og risici, når du sender personlige oplysninger til AbbVies websteder.

AbbVies websteder, som er omfattet af denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger, vil desuden udstede en advarsel, når du via et link går til en webside, som ikke er kontrolleret af AbbVie eller ikke er omfattet af AbbVies politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør kontrollere tredjeparternes politik for beskyttelse af personlige oplysninger, før du sender personlige oplysninger. 

Overfører AbbVie personlige oplysninger til forskellige retskredse?

AbbVie lagrer data på sikrede servere i flere lande i hele verden. Vær opmærksom på, at de oplysninger, du giver os, eller som vi indhenter i forbindelse med din brug af AbbVies websteder, kan blive behandlet og overført til lande uden for det land, som du bor i, herunder USA. Love om beskyttelse af personlige oplysninger og data i disse lande er muligvis ikke de samme som i det land, du bor i. Ved at bruge og besøge AbbVies websteder eller give os dine oplysninger accepterer du denne indsamling, overførsel, lagring og behandling af oplysninger til og i disse lande. 

Hvordan beskytter AbbVie personlige oplysninger om børn?

AbbVie indsamler ikke eller bruger ikke bevidst personlige oplysninger fra børn (vi definerer "børn" som mindreårige under 13 år) på AbbVies websteder. Vi tillader ikke børn at bestille vores produkter, kommunikere med os eller bruge nogle af vores onlinetjenester med vores vidende. Hvis du er forælder og finder ud af, at dit barn har givet os oplysninger, bedes du kontakte os via en af nedenstående metoder, så vil vi prøve at løse problemet i samarbejde med dig.  

Hvordan kan jeg rette personlige oplysninger eller slette dem fra aktuelle kunderegistre?

I overensstemmelse med den nationale lovgivning kan du anmode om, at vi fjerner dine personlige oplysninger fra vores aktuelle kunderegister, eller at vi opdaterer dine personlige oplysninger. Du bedes oplyse os dine ønsker ved at kontakte os via en af nedenstående metoder. Af hensyn til vores bogholderi beholder vi visse personlige oplysninger, som du sender i forbindelse med kommercielle transaktioner.

Brug af cookies og andre sporingsteknologier


Hvorfor benytter AbbVies websteder "cookies" og andre sporingsteknologier?

En “cookie” er en fil, som vores webserver kan sende til din computer, når du besøger et AbbVie-websted. Denne fil gemmes derefter på din computer. Når du har indtastet personlige oplysninger i en formular eller et datafelt på et AbbVie-websted, kan AbbVie bruge cookies og visse andre teknologier, så det pågældende websted kan "huske" dine personlige præferencer, f.eks. dele af webstedet, som du besøger ofte, og, hvis du vælger det, dit bruger-id.
Passive oplysningsindsamlingsteknologier kan gøre din brug af AbbVies websteder nemmere ved at give AbbVie mulighed for at yde bedre service, tilpasse websteder baseret på forbrugerpræferencer, udarbejde statistikker, analysere tendenser og på anden måde administrere og forbedre AbbVies websteder. Visse funktioner på AbbVies websteder fungerer muligvis ikke uden brug af passive oplysningsindsamlingsteknologier.

Du kan få mere at vide om cookies ved at besøge www.allaboutcookies.org

Hvilke typer cookies og andre sporingsteknologier benytter AbbVies websteder?
  • AbbVies websteder benytter "sessionscookies": Sessionscookies er midlertidige stykker information, der slettes, når du afslutter browservinduet eller slukker for computeren. Sessionscookies bruges f.eks.til at forbedre navigationen på vores websteder, forhindre besøgende i at give upassende oplysninger (webstedet "husker" tidligere indtastninger af alder eller oprindelsesland, som er uden for de angivne parametre og blokerer for efterfølgende ændringer) og til at indsamle samlede statistiske oplysninger.
  • AbbVies websteder kan benytte "faste" cookies: Faste cookies er mere permanente stykker information, som gemmes på din computers harddisk og bliver der, medmindre du sletter den pågældende cookie. Faste cookies gemmer oplysninger på computeren med en række formål, f.eks. at hente bestemte oplysninger, du tidligere har givet (f.eks. adgangskoder), som hjælper med at bestemme, hvilke områder af webstedet de besøgende finder mest værdifulde, og løbende at tilpasse webstedet på baggrund af dine præferencer. Faste cookies, som gemmes af dette websted på din computer, kan indeholde personlige identificerbare oplysninger, men kun hvis du har registreret dig eller på anden måde har givet samtykke til opbevaring af personlige identificerbare oplysninger på det pågældende websted. Ellers ved vores websteds server kun, at en uidentificeret besøgende med dine cookies er vendt tilbage til webstedet.
  • AbbVies websteder kan bruge "webbeacons" (kaldes også internetkoder, enkeltpixel GIF'er, gennemsigtige GIFer og usynlige GIF'er): En webbeacon er et lille stykke grafik på en webside eller i en mail, som bruges til at spore viste sider eller åbnede meddelelser. Webbeacons giver webstedets server oplysninger, f.eks. IP-adressen og den browsertype, der benyttes på den besøgendes computer. Webbeacons kan også placeres i onlinereklamer, hvorfra besøgende kommer til vores websted og andre sider på vores websted. Webbeacons giver os oplysninger om, hvor mange gange en side åbnes, og hvilke oplysninger der opnås adgang til.  
Hvilke valgmuligheder har jeg med hensyn til AbbVies brug af cookies og andre sporingsteknologier?

Du kan vælge at aktivere eller deaktivere brugen af cookies og andre sporingsteknologier på AbbVies websteder. Præcist hvordan disse valg præsenteres for dig og proceduren for valget, kan afhænge af webstedet.
På nogle AbbVie-websteder kan du blive bedt specifikt om samtykke til at bruge cookies og/eller andre sporingsteknologier på det pågældende websted. Cookies, der er nødvendige for webstedets funktionalitet og ydelsen af de tjenester, du har anmodet om, vil fortsat fungere, uanset om du har afgivet dit samtykke eller ej. Andre typer cookies og sporingseknologier slås fra, indtil du afgiver specifikt samtykke. Funktionaliteten af webstedet kan som følge heraf blive begrænset, indtil du vælger at afgive specifikt samtykke.

På nogle AbbVie-websteder kan du blive stillet spørgsmål om præferencer eller blive præsenteret for felter, hvor du kan angive, at du ikke ønsker, at webstedet bruger cookies eller andre sporingsteknologier, som ikke er nødvendige for webstedets funktion. Hvis du vælger at benytte dig af denne fravalgsmulighed, kan webstedets funktionalitet blive begrænset.

Nogle internetbrowsere giver dig mulighed for at begrænse eller deaktivere brugen af cookies og andre sporingsteknologier. Se oplysningerne i din internetbrowser for at få vejledning i, hvordan dette gøres (normalt finder du denne i menuen Hjælp).

Kontaktoplysninger og opdateringer af politikker 


Hvordan kan jeg kontakte AbbVie?

Hvis du har spørgsmål til brug, ændring eller sletning af de personlige oplysninger, som du har givet os, eller hvis du ønsker at fravælge fremtidig kommunikation fra en AbbVie-virksomhed eller et bestemt AbbVie-program, bedes du kontakte os via linket "Kontakt os" på den webside, du besøger, eller sende en mail til os på webmaster@AbbVie.com . Du kan også sende et brev til følgende adresse:

AbbVie
Attention: Public Affairs
1 N Waukegan Rd
North Chicago, IL 60064
United States

I al korrespondance med AbbVie bedes du oplyse mailadresse til brug for registrering (hvis det er relevant), webadressen eller det bestemte AbbVie-program, som du har givet personlige oplysninger til (f.eks. AbbVie.com osv.) og en detaljeret forklaring på din anmodning. Hvis du ønsker at slette, ændre eller rette personlige oplysninger og kontakter os via e-mail, bedes du skrive "Deletion Request" (anmodning om sletning) eller "Amendment/Correction Request" (anmodning om ændring/rettelse), hvor det er relevant, i din e-mails emnelinje. Vi vil gøre vores bedste for at besvare alle rimelige forespørgsler hurtigst muligt.

Hvordan ved jeg, om AbbVie har opdateret denne politik?

Uden at det berører dine rettigheder under den gældende lov, forbeholder AbbVie sig ret til at ændre politikken for beskyttelse af personlige oplysninger uden forudgående varsel med henblik på at afspejle teknologiske fremskridt, lovmæssige ændringer og god forretningspraksis. Hvis AbbVie ændrer sin praksis med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger, vil en opdateret version af denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger afspejle disse ændringer, og vi vil give dig besked om ændringerne ved at opdatere ikrafttrædelsesdatoen for denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?